Życie blisko Jezusa to czysta transcendencja. Jezus jest samoistniejącą Prawdą, Absolutnym Bytem istniejącym poza rzeczywistością, którą codziennie poznajemy naszymi zmysłami. W Jezusie istnieją wszystkie idee i odwieczna mądrość. Jest On ostatecznym celem wszystkiego.
Człowiek wierzący w Niego nie może dać pokonać depresji, zmartwieniom, gdyż to Jezus, który jest ostateczną racją poznawalności świata, zwyciężył świat. Pokładając ufność, wzbijając się nad swoje problemy odnajdujemy w Nim nadzieję. Codziennie modlitwy pomagają nam wznieść się ponad nasze życie i odnaleźć właściwy sens naszego istnienia.

„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat.” ( J 16,33)

« »