Wpisy z: październik, 2021


Dzisiaj nie obchodzimy Halloween, ale Dzień Pamięci o Reformacji Kościoła. Halloween to pogański, niebiblijny obyczaj, który ma silne korzenie w pogaństwie i czarnej magii. Wywodzi się z wierzeń pogańskich Celtów i z tego powodu w przeszłości odbywał się festiwal śmierci Druidów Samhain. Druidzi w Halloween wpędzali zwierzęta do klatek (koty, psy, owce, konie), a także ludzi i palili ich żywcem. Podczas gdy ludzie krzyczeli w agonii, a zwierzęta „wyły” będąc w śmiertelnych konwulsjach, druidzi tańczyli, śpiewali i skakali przez ogień w celu odparcia złych duchów. Oświetlona twarz dyni była dla nich symbolem potępionej duszy.
Celebrowanie tego rodzaju „świąt”, „niewinna zabawa” stoją w opozycji do Pisma Świętego. Mamy wiele odniesień w Biblii mówiących, o tym, co Bóg sądzi o podobnych pogańskich „zabawach”.
W 1 Liście do Tesaloniczan (5,21-23 ) Apostoł Paweł napisał: „doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.
Z kolei w 3 Księdze Mojżeszowej (19,31) czytamy „nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym” .

On jest drogą, prawdą i życiem. Jest Jedynym Pośrednikiem w naszym zbawieniu. Usprawiedliwieni jesteśmy z łaski przez wiarę. I to nie z nas, Boży to dar. Jezus Chrystus jest fundamentem naszego życia, naszą opoką, naszym celem.
„Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz innego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11)

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie został zbudowany na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. W zamku tym bywali królowie: Jan Sobieski, August Mocny i Stanisław August.
Zamek ma wie­żę w kształcie cylindra. Zbu­do­wa­na jest na kwadratowym fundamencie. Wnę­trze wie­ży ma cztery poziomy. W dolnym mieściło się więzienie do którego spuszczano wieźniów na sznurach. Srednica więzy wynosiła 10,7 me­tra, a grubość murów dochodziła do 4 metrów.
Współcześnie na terenie zamku znajduje sie muzeum daw­nej bro­ni bia­łej, a także armat i u­zbro­je­nia och­ron­nego.

Czego Pan żąda od ciebie?

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał Prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” ( Mi 6,8)

Dzisiaj rano zmarła moja przyjaciółka, najukochańsza Figa… +
Kilkanaście lat temu zabrałem ją ze schroniska przy Marmurowej w Łodzi. Kiedy tylko ja zobaczyłem, od razu skradła moje serce. Była pogodną, piękną dziewczyną. Kochałem ją całym sercem. Figa odwzajemniała mi tą miłość całą sobą, kochając mnie ze wszystkich sił. Wierzę w to, że po drugiej stronie u Pana Boga, spotkamy sie ponownie i wspólnie z moimi przyjaciółmi Rocky i Mira, udamy się ponownie razem na długi, piękny spacer.
Kocham Cię Figusia…(*)

Koło wsi Zrębice (Jura), niedaleko Sokolich Gór stoi w polu zabytkowa kapliczka francuskiego opata i eremity Idziego (VII w), który jest świętym Kościoła prawosławnego i katolickiego. Kapliczka została zbudowana z kamienia wapiennego ok 1630 roku. W kapliczce tej znajdowal się zabytkowy obraz Idziego namalowany w 1652 r., który później przeniesiono do drewnianego kościoła w Zrębicach.

Powered by ST.