Wpisy z: październik, 2021


Dzisiaj nie obchodzimy Halloween, ale Dzień Pamięci o Reformacji Kościoła. Halloween to pogański, niebiblijny obyczaj, który ma silne korzenie w pogaństwie i czarnej magii. Wywodzi się z wierzeń pogańskich Celtów i z tego powodu w przeszłości odbywał się festiwal śmierci Druidów Samhain. Druidzi w Halloween wpędzali zwierzęta do klatek (koty, psy, owce, konie), a także ludzi i palili ich żywcem. Podczas gdy ludzie krzyczeli w agonii, a zwierzęta „wyły” będąc w śmiertelnych konwulsjach, druidzi tańczyli, śpiewali i skakali przez ogień w celu odparcia złych duchów. Oświetlona twarz dyni była dla nich symbolem potępionej duszy.
Celebrowanie tego rodzaju „świąt”, „niewinna zabawa” stoją w opozycji do Pisma Świętego. Mamy wiele odniesień w Biblii mówiących, o tym, co Bóg sądzi o podobnych pogańskich „zabawach”.
W 1 Liście do Tesaloniczan (5,21-23 ) Apostoł Paweł napisał: „doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.
Z kolei w 3 Księdze Mojżeszowej (19,31) czytamy „nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym” .

On jest drogą, prawdą i życiem. Jest Jedynym Pośrednikiem w naszym zbawieniu. Usprawiedliwieni jesteśmy z łaski przez wiarę. I to nie z nas, Boży to dar. Jezus Chrystus jest fundamentem naszego życia, naszą opoką, naszym celem.
„Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz innego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,11)

Zbliża się Dzień Wspomnienia Świętych Pańskich i zarazem Dzień Pamiątki Umarłych. Święto to jest zgodne z zaleceniem apostolskim z Listu do Hebrajczyków 13,7: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (μνημονευετε των ηγουμενων υμων οιτινες ελαλησαν υμιν τον λογον του θεου ων αναθεωρουντες την εκβασιν της αναστροφης μιμεισθε την πιστιν)

Świętym jest każdy człowiek, który wierzy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, którego codzienne życie jest uświęcone wiarą i tchnieniem Ducha Świętego. Każdy Święty pozostaje jednak grzesznym człowiekiem, gdyż bez grzechu był jedynie Jezus Chrystus. Bardzo łatwo utracić tą świętość, albowiem wystaczy przestać wierzyć w Pana, wyrzec się wiary. Dlatego nasze życie musi polegać na umacnianiu wiary, pielęgnowaniu jej, dbaniu o właściwa relację z Bogiem.
W dniu Świetych Pańskich musimy dziękować Bogu za wszystkich zyjących i zmarłych Świętych Chrześcijan. Kwestia zbawienia duszy człowieka jest zależna od wiary i relacji z Bogiem osoby zmarłej. Po śmierci człowiek staje przed Jezusem do którego należy Sąd Boży, albowiem Ojciec przekazał cały sąd Synowi (Ew.Jana 5,22).
Wspominajmy naszych bliskich, którzy odeszli do domu Pana w nadziei życia wiecznego (*)

Pamiątka Reformacji Kościoła

31 października mamy Pamiątkę Reformacji Kościoła. Dzień ten powinien przypominać całemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte, które jest objawieniem Boga. Jedynym Zbawicielem, Synem Bożym jest Jezus Chrystus. Człowiek jest usprawiedliwiony z łaski Bożej poprzez swoją wiarę, a nie przez swoje uczynki, a jego dobre uczynki mają wynikać z jego wiary, być jej rezultatem.
Poprzez Słowo Boże i Sakramenty, Duch Święty budzi wiarę w człowieku i prowadzi go przez życie. Krzyż Jezusa i Jego zmartwychwstanie wyzwalają ludzi z bezsilności, aby mogli prawdziwie służyć Bogu i bliźniemu.
Dobrego soboty i niedzieli życzę wszystkim!

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie został zbudowany na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. W zamku tym bywali królowie: Jan Sobieski, August Mocny i Stanisław August.
Zamek ma wie­żę w kształcie cylindra. Zbu­do­wa­na jest na kwadratowym fundamencie. Wnę­trze wie­ży ma cztery poziomy. W dolnym mieściło się więzienie do którego spuszczano wieźniów na sznurach. Srednica więzy wynosiła 10,7 me­tra, a grubość murów dochodziła do 4 metrów.
Współcześnie na terenie zamku znajduje sie muzeum daw­nej bro­ni bia­łej, a także armat i u­zbro­je­nia och­ron­nego.

Nie przestawajmy ufać Jezusowi, gdy mamy jakiś wielki życiowy problem, gdy spotyka nas tragedia, nieszczęście. Każde doświadczenie, trudność, czy przeszkoda, które piętrzą się przed nami, to błogosławieństwo Boże. Problemy, jakich doświadczamy kształtują nasz charakter w ogniu codziennych, życiowych zmagań.
Zawierzmy Jezusowi w każdej sytuacji, głośno i z wiarą wypowiadajmy Jego Święte Imię. Składajmy modlitwy dziękczynne codziennie, za wszelkie doświadczenia, aby doświadczyć Miłości, Światła i Radości. Niech Pokój Boży wypełnia umysł każdego chrześcijanina, a Światłość Boga niech go otacza na wieki.
Mamy w sobie ogromną Moc pokonywania wszelkich słabości i przeszkód, gdyż wszystko możemy w Chrystusie, który nas umacnia. Jezus jest naszą tarczą i schronieniem. Musimy tylko zawierzyć swoje życie Panu, albowiem On wie, co jest dla nas najlepsze.
Miejmy ufność i się nie lękajmy, bo Pan jest naszą Mocą, Pieśnią i Zbawieniem. Pamiętajmy, że Chrystus jest naszym nieodłącznym towarzyszem, przewodnikiem i nauczycielem. Wskazuje nam drogę do Prawdy. Zaufajmy Jezusowi, a otworzą się przed nami wrota Niebios.

„Moc bowiem osiąga swój cel w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała w mnie moc Chrystusa. Dlatego upodobałem sobie słabości, obelgi, niedostatki, prześladowania i uciski z powodu Chrystusa, bo gdy nie domagam, wtedy jestem mocny.” (2 Kor 12, 9-10)

Czego Pan żąda od ciebie?

„Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał Prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.” ( Mi 6,8)

„Jak szewc robi buty, a krawiec ubrania, tak chrześcijanin powinien się modlić. Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa”. (M.Luter)

Dzisiaj rano zmarła moja przyjaciółka, najukochańsza Figa… +
Kilkanaście lat temu zabrałem ją ze schroniska przy Marmurowej w Łodzi. Kiedy tylko ja zobaczyłem, od razu skradła moje serce. Była pogodną, piękną dziewczyną. Kochałem ją całym sercem. Figa odwzajemniała mi tą miłość całą sobą, kochając mnie ze wszystkich sił. Wierzę w to, że po drugiej stronie u Pana Boga, spotkamy sie ponownie i wspólnie z moimi przyjaciółmi Rocky i Mira, udamy się ponownie razem na długi, piękny spacer.
Kocham Cię Figusia…(*)

Powered by ST.