Polska odzyskała Niepodległość 101 lat temu. Długo się jednak wolnością nie nacieszyliśmy, bo tylko 21 lat. Potem przyszły czasy okupacji niemieckiej i mroczne czasy komunizmu. W 1989 roku zrzuciliśmy ponownie kajdany zniewolenia. Cały czas jednak nie możemy sobie poradzić z nienawiścią i wrogością wobec siebie samych. Dzisiaj wrogów i zniewolenie widzimy w innych Polakach. Może ten dzisiejszy Dzień Niepodległości powinien być dniem refleksji dla każdego Polaka?
Jak wygrać z nienawiścią? Jak zerwać kajdany tego zniewolenia?
Życzę sobie i wszystkim Polakom, abyśmy znaleźli właściwą drogę w swoim życiu i stali się lepszymi ludźmi, ku chwale Jezusa Chrystusa.

« »