Boże, natchnij mnie mocą Ducha Świętego, abym zaakceptował to, czego nie mogę zmienić, natchnij mnie odwagą, abym zmieniał to, co mogę jeszcze zmienić… i mądrością, aby moje słowa, które codziennie wypowiadam, były zawsze słowami rozsądku, mądrości i prawdy.

« »