sensei-kamil-bazelak-i-sensei-robert-musierowicz

„Początkiem wszelkiego grzechu – pycha” (Syr 10, 13).
Człowiek pyszny jest zarozumiały, ma wysokie mniemanie na temat swojej wiedzy, lub też umiejętności. Wyniosłość, która go charakteryzuje często przyczynia się do wybuchów jego agresji. Pycha to pomijanie Boga, zwykły egocentryzm i próżność wynikająca z oceniania i osądzania innych ludzi. Pokora jest mądrością ciszy i przeciwieństwem pychy. Nie polega jednak na poniżaniu się i tchórzostwie, lecz na skromności i życiu w szacunku do samego siebie, Pokora jest akceptacją prawdy o sobie, o swych ułomnościach i wadach. Pokora w życiu zbliża nas do Boga.

Pozdrawiam wszystkich chrześcijan i patriotów
Kamil Bazelak

« »