Kategoria: News


Wicemistrzostwo Europy Pro Karate

Nie wywalczyłem tytułu Mistrza Europy Pro Karate (Kyokushin). Na osłodę pozostało wicemistrzostwo. W drugiej rundzie walki z mistrzem świata Kyokushin Cem Senolem po „przestrzelonym” kopnięciu naciągnąłem wiązadło boczne w kolanie. Szkoda, ale na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Chciałbym jednak w przyszłości rewanżu, bo do momentu kontuzji, walki nie była rozstrzygnięta w żadną stronę. Noga bardzo szybko się regeneruje i liczę na to, że już wkrótce powrócę do treningów.

Oficjalne ważenie w Hadze przed jutrzejszą zawodową walką o pas Mistrza Europy Pro Karate w kategorii +96kg z holnderskim Mistrzem Świata – Cem Senol.

Dzisiaj jest 78 rocznica sowieckiej napaści na Polskę! 17 września 1939 roku ZSRR dokonało zbrojnej aneksji części naszego kraju zagarniając ziemie o powierzchni ponad 190 tys. km kwadratowych, na których mieszkało około 13 milionów ludzi.
W wyniku bezpośrednich walk z Sowietami zginęło około 2,5 tysiąca polskich żołnierzy, a około 20 tysięcy zostało rannych. Do niewoli Armia Czerwona wzięła około 250 tysięcy żołnierzy. W 1940 roku około 22 tysięcy żołnierzy przebywających w sowieckiej niewoli zostało zamordowanych przez NKWD na bezpośredni rozkaz Stalina.
Uczcijmy pamięć ofiar. Cześć i Chwała Bohaterom!

Ludzie podobnie jak zwierzęta są dziełem Boga. Zostaliśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do wypełniania dobrych uczynków i przeznaczeni do życia w wierze. Musimy zatem mieć w swoich sercach, również wielką miłość do zwierząt. Nasze serca muszą być przepełnione takimi uczuciami, jak altruizm i empatia, aby im zawsze pomagać.
Nie odwracajmy głowy od cierpienia zwierząt. Bądźmy ich przyjaciółmi, a nie katami. Miejmy zawsze przed sobą obraz miłosiernego Jezusa. On czynił tylko to, co było dobre, słuszne i sprawiedliwe. Tacy bądźmy! Niech Jezus Chrystus będzie naszym wielkim wzorem, Teraz, Zawsze i Na Wieki.

Jezus podczas nauczania na Górze zdecydowanie zradykalizował przykazanie z Dekalogu Bożego „Nie zabijaj”. Powiedział nam, że każdy chrześcijanin winien eliminować takie patologiczne uczucia, jak żądza zabijania, nienawiść, pogarda czy mściwość.
Jezus dał nam nowe przymierze z Bogiem, którego winniśmy przestrzegać. Dał nam również nowe Przykazanie Miłości, abyśmy żyli w miłości.
” Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2Kor 5,17).

Upadek moralny lewackich polityków

Z zażenowaniem patrzę na politykę, upadek moralny ludzi, którzy mienią się być reprezentantami narodu.Nie ma dnia bez afer, począwszy od złodziejskiej reprywatyzacji, Amber Gold, podsłuchanych rozmów prominentnych polityków w restauracji Sowa & Przyjaciele. Nie można pominąć bulwersującego nawoływania do przyjmowaniu tzw.” imigrantów”, którzy są sprawcami zamachów terrorystycznych, zabójstw, gwałtów, kradzieży i pobić. Ponadto powszechne jest promowanie przez lewackich polityków zboczeń seksualnych i ateizmu. W swej zatwardziałej bufonadzie lewacy bronią starego systemu, komunistycznych sędziów i byłych funkcjonariuszy zbrodniczej UB, atakują żołnierzy Wyklętych. Jakie przyświecają im wartości? Czym kierują się w życiu oprócz demagogii i populizmu lewicowego? To ludzie zepsuci na wskroś, zmanierowani, pozbawieni jakichkolwiek wartości moralnych.
Wierzę w Boga i On jest dla mnie najważniejszy. Potem jest moja rodzina, Ojczyzna i takie przymioty jak szacunek, wierność, pokora, prawdomówność, lojalność, uprzejmość, czy empatia dla zwierząt.
„Wszystko mogę, w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4,13).

Szacunek, odwaga i pokora to najważniejsze cechy w treningu sztuk walki. Szacunek łączy się z uprzejmością i grzecznością, odwaga z determinacją i konsekwencją. Pokora to świadomość tego, kim się jest, bez potrzeby złudnego wywyższania się nad innych. Brak pokory świadczy o lęku, który kryje się schowany głęboko w sercu, gdzie łączy się z frustracjami: zawiścią i zazdrością. Brak pokory u człowieka to wywyższanie się nad innych ludzi, bufonada, przekonanie o własnej nieomylności i perfekcjonizmie. Brak pokory to pycha, a pycha jest przedsionkiem prowadzącym do piekła. Osu!

Leźnica Wielka miejsce mojego dzieciństwa pierwszy raz w oficjalnych dokumentach pojawiła się jako wieś 1 marca 1357 r. Wieś ta darowana została przez króla Kazimierza Wielkiego arcybiskupowi Jarosławowi ze Skotnik.
W XIV wieku Leźnicę Wielką dzierżawią dwie rodziny: Jastrzębiec (Leźniccy w XV-XVI w.) oraz Janina. W pierwszej połowie XV wieku właścicielem Leźnicy był wojewoda łęczycki Ścibor z Borysławic. Kolejnym zarządcą w drugiej połowie XV wieku został kasztelan inowłodzki Piotr Tłuk ze Strykowa herbu Jastrzębiec, a kolejną została Wincencjanna z Ujazdu.
W pierwszej połowie XVII wieku majątkiem rządził dziekan gnieźnieński i kanonik krakowski Marcin Karnkowski herbu Junosza, a po nim misjonarze łowiccy (2 poł. XVIII w.). Kolejnym zarządcą w schyłku XVII wieku został marszałek konfederacji targowickiej – Stanisław Szczęsny Potocki herbu Piława, a po nim wojewoda łęczycki i generał-lejtnant wojsk koronnych Stanisław Kostka Gadomski herbu Rola. Na przełomie XVIII i XIX wieku Leźnicą rządziła rodzina Dąbrowskich herbu Ogon. W XIX wieku majątek przejęła rodzina Prądzyńskich herbu Grzymała, z której wywodził się jeden z dowódców powstania listopadowego – gen. Ignacy Prądzyński. Do dzisiaj na cmentarzu w Leźnicy Wielkiej znajduje się rodzinne mauzoleum Prądzyńskich. Cmentarz ten powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Ostatni prywatni właściciele Leźnicy to rodzina Wernerów w końcu XIX/XX w.
W Leźnicy Wielkiej oprócz osiedla wojskowego znajdują się dwie jednostki wojskowe: 1 Dywizjon Lotniczy oraz 1 Batalion Szwoleżerów Ziemi Łęczyckiej. W Leźnicy znajduje się też zabytkowy kościół z XVIII wieku i cmentarz z rodzinnym grobowcem Prądzyńskich.
Parafia w Leźnicy Wielkiej do jednej z najstarszych na terenie Polski. W księgach sądowych w Łęczycy znajdują się wzmianki z 1393 r. o wikariuszu kościoła lz Leźnicy Wielkiej Stanisławie i z 1397 r. o plebanie Dziersławie z Leźnicy Wielkiej. Z faktów tych można wywnioskować, że parafia w Leźnicy powstała u schyłku XIII wieku.
Pierwotny kościół drewniany w Leźnicy Wielkiej Kościół św. Jakuba Apostoła, który został zbudowany w XIII wieku niestety nie dotrwał do naszych czasów. Z uwagi na fatalny stan drewna użytego do budowy Kościoła zdecydowano się go ok. 1741-1746 r. rozebrać i postawić nową świątynię, którą oglądamy do dzisiaj. W 1882 r. kościół został rozbudowany i postawiono neogotycką, frontową przybudówkę i murowaną zakrystię. W czasie II wojny światowej Kościół został zamieniony przez Niemców na koszary wojskowe, później na magazyn zboża, kino, aż w końcu stał się magazynem wojskowym. W styczniu 1945 roku Kościół mocno uszkodziła artyleria niemiecka. Po zakończeniu wojny odnowił go proboszcz, ks. Ludwik Ziętek.

W Leźnicy Wielkiej mieszkałem niemal od swoich narodzin do roku 1986. Wychowywałem się na osiedlu wojskowym, chodziłem do szkoły podstawowej w Parądzicach im. Lucjana Szenwalda. Uroczyste otwarcie szkoły wraz z inauguracją nowego roku szkolnego nastąpiło 1 września 1964 r. Szkoła została zamknięta w 2013 roku z powodu braku uczniów.
W pobliżu szkoły był staw, w którym jako dziecko łapałem kijanki. Mój ojciec Karol Bazelak był starszym sierżantem sztabowym, szefem służby chemicznej. Mieszkałem najpierw w bloku numer 6, a potem w 14 na pierwszym piętrze, w mieszkaniu czteropokojowym po pułkowniku. Pierwszej Komunii Świętej udzielał mi ks.Stanisław Wasilewski, który obecnie przebywa w domu Księży Emerytów Archidiecezji Łódzkiej przy ul. św. Wojciecha 3 w Łodzi.
Dzisiejsza Leźnica Wielka, niegdyś tętniąca życiem zamieniła się w martwe osiedle, gdzie mieszka niewielu ludzi. Kino zostało zamknięte, zalew leźnicki, który był czystym akwenem, na którym można było popływać kajakiem, łódką, rowerkiem wodnym stał się śmierdzącym zalewiskiem, w którym nie można już pływać. Szkoła w Parądzicach została zamknięta pięć lat temu, a przedszkole przy parku Jordanowskim niedawno. Leźnica Wielka umiera. Brakuje tu pieniędzy, których nie brakowało za czasów komuny. Osiedle w Leźnicy było dofinansowane, czyste, a dzisiaj brakuje tutaj mieszkańców. Gdyby ktoś zadecydował się zainwestować w infrastrukturę, oczyszczenie zalewu, stworzenie tam ośrodka wypoczynkowego wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego, to Leźnica Wielka znów zaczęłaby tętnić życiem.

Egzekucje pod Apolonką!

Wracając z treningu natknąłem się pod Apolonką w województwie śląskim na dwie zbiorowe mogiły w lesie 47 Polaków rozstrzelanych przez Niemców latem 1940 roku. Zamordowano wtedy członków konspiracji niepodległościowej, harcerzy i okolicznych mieszkańców. Cześć ich pamięci a zabójcom wieczna hańba i potępienie!

Nabór do sekcji karate Kyokushin

Ogłaszam nowy nabór do sekcji Kyokushin (karate, MMA, Ju-jitsu i zapasy) i do sekcji Samoobrony (realne sytuacje na ulicy, obrona przed nożem, pobiciem i gwałtem).
Zapraszamy już od września!

Nie zwalcza się lęku lękiem. To silne i namacalne uczucie, które dotyka każdego z nas. Trzeba stawić mu czoło i pokonać go w sobie. To najzupełniej możliwe i realne!
Istnienie Boga i Jego Moc odbierają lękowi wszelką siłę oddziaływania na nas. Nasza duchowa postawa i myśli, które afirmujemy mogą pokonać każdy lęk. Nasz umysł musi być przepełniony ufnością i wiarą, a nie lękiem, któremu musimy w końcu z pełną stanowczością stawić czoło! Skoro ufasz Bogu – nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych!

Powered by ST.