Kategoria: Ju-Jitsu


Harmonia jest podstawą karate

”Harmonia jest podstawą karate. Miłość do rodziców, szacunek do nauczycieli, zaufanie w stosunku do przyjaciół oraz skromność wydają się być korzeniami Budo-Karate Kyokushin. Myślę, że jest ono bardzo potrzebne współczesnemu światu. Kyokushin oznacza poszukiwanie najwyższej prawdy w aspekcie fizycznym, psychicznym oraz duchowym”

Osu! W grudniu 2019 roku pożegnałem zakończyłem karierę sportową. Dzisiaj okazało się, że sport wyczynowy zrujnował mi zdrowie. Okazało się po badaniach, że mam w lewej nodze wiązadło ATFL zerwane. Stan nogi po licznych złamaniach kości strzałkowej od kostki przyśrodkowej. W tym miejscach jest przebudowa kostna. Wiązadło trógraniaste również uszkodzone. TNL staw skokowo piętowy zwapniony z wysiękami. Prawą nogę mam w podobnym, choć nieco lepszym stanie. Sposób leczenia to czyszczenie stawu, a następnie unieruchomienie śrubą.
Jeśli trenujesz sporty walki i jesteś młody, nie bagatelizuj kontuzji, swojego stanu zdrowia. Czasami warto odpuścić, niż potem stać się inwalidą. Osu!

Moja droga, moja walka

Trening Ju-Jitsu na obozie w Darłówku

Trening Ju-Jitsu na obozie w Darłówku, jaki prowadziłem wraz z Sensei Małgorzata Ubowska podczas letniego zgrupowania KyodoKyokushin.

 

 

Obóz Kyokushin/Ju-Jitsu na Jurze

W dniach 25 -27 luty 2022 roku odbył się Obóz Kyokushin/Ju-Jitsu na Jurze na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Miałem przyjemność prowadzić zajęcia, a także egzaminować uczestników obozu na stopnie uczniowskie Kyu. Gratuluje wszystkim uczestnikom! Osu!

 

 

 

 

 

 

April 13, 2024: Rzgów will host the international tournament Kyokushin Karate World Cup – KYODO WORLD CUP
Rzgów is preparing to host an extraordinary sports event that will provide sports emotions at the highest level. The international tournament of the Kyokushin Karate World Cup – KYODO WORLD CUP, will take place in the picturesque Rzgów, gathering the best players from all over the world who will compete in the following formulas: Kumite Kyokushin, Ibu-kai (kickboxing) and IBU MMA.

For two tense days, several hundred of the most outstanding warriors from all over will fight, competing for the title of the best in their category. Honorary guests from Japan, Pakistan, France, Iran, Cyprus, Azerbaijan, Ukraine, Germany, Italy and many other countries, as well as representatives from all over Poland, will come to present their skills. In total, the tournament will host about 30 countries, as well as the best Polish clubs, including the team of the local Dojo Kokoro club from Andrespol, which will field a dozen or so players.

The European Karate Center & IBU KyodoKyokushin is proud to announce the organization of this event. A modern sports hall in Rzgów at ul. Szkolna 5 will become an arena of competition, welcoming players and fans from all over the world.
The patronage of this great sports event was assumed by the District Office in Łódź and the Mayor of Rzgów, Mateusz Kamiński. The special guest of honor will be the president of the International Budokai Union Kyodo federation, Kancho Maciej Misiak.
The Kyokushin Karate World Cup Tournament – KYODO WORLD CUP, will be an unforgettable event that will attract the attention of the global karate community. It will be an opportunity to observe top-class sports competition and support our favorite players in the fight for championship titles.

13 kwietnia 2024 roku: Rzgów gościć będzie międzynarodowy turniej Puchar Świata w Karate Kyokushin – KYODO WORLD CUP

Rzgów przygotowuje się do przyjęcia niezwykłego wydarzenia sportowego, które zapewni emocje sportowe na najwyższym poziomie. Międzynarodowy turniej Pucharu Świata w Karate Kyokushin – KYODO WORLD CUP, odbędzie się w malowniczym Rzgowie, gromadząc najlepszych zawodników z całego globu, którzy rywalizować będą w formułach: Kumite Kyokushin, Ibu-kai (kickboxing) i IBU MMA.

Przez dwie pełne napięcia dni, kilkuset najwybitniejszych wojowników z całego stanie do walki, rywalizując o tytuł najlepszego w swojej kategorii. Goście honorowi z Japonii, Pakistanu, Francji, Iranu, Cypru, Azerbejdżanu, Ukrainy, Niemiec, Włoch oraz wielu innych państw, a także reprezentanci z całej Polski, przyjadą, aby zaprezentować swoje umiejętności. Łącznie, turniej będzie gościł około 30 krajów, a także najlepsze polskie kluby, w tym drużynę lokalnego klubu Dojo Kokoro z Andrespola, która wystawi kilkunastu zawodników.

Europejskie Centrum Karate & IBU KyodoKyokushin z dumą ogłasza organizację tego wydarzenia. Nowoczesna hala sportowa w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 stanie się areną zmagań, przyjmując zawodników i kibiców z całego świata.

Patronat nad tym wielkim wydarzeniem sportowym przyjęli: Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz Burmistrz Rzgowa, Mateusz Kamiński. Szczególnym gościem honorowym będzie prezydent federacji International Budokai Union Kyodo, Kancho Maciej Misiak.

Turniej Pucharu Świata w Karate Kyokushin – KYODO WORLD CUP, będzie niezapomnianym wydarzeniem, które przyciągnie uwagę światowej społeczności karate. Będzie to okazja do obserwowania najwyższej klasy sportowej rywalizacji oraz wspierania naszych ulubionych zawodników w walce o tytuły mistrzowskie.

Sukcesy moich zawodników na Pucharze Polski KyodoKyokushin i zawodowej gali WLC8

W sobotę moi zawodnicy startowali w Pucharze Polski KyodoKyokushin, a wieczorem w zawodowej gali WLC8 New Bloody Game. Bilans walk na turnieju to 6 razy I miejsce, 11 razy II miejsce, 15 razy III miejsce. W zawodowej gali bilans walk to 1 wygrana i 1 przegrana. Gratuluję! Osu!

Kolejne urodziny w Dojo!

Kolejne urodziny w Dojo! Tym razem urodziny celebrował Oskar.
Wszystkiego Najlepszego!

Europejskie Centrum Karate – Dojo Kokoro Andrespol przystąpiło do PZJJ – Polskiego Związku Ju-Jitsu. Jako, trener będę odpowiedzialny za wyszkolenie i starty naszych zawodników w ogólnopolskich zawodach Ju-Jitsu i BJJ.

Powered by ST.