Rozpoczął się Adwent . Wspominamy zbawczą śmierć i mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie i oczekujemy Jego przyjścia w chwale!

 

« »