Nic, ani nikt nie jest w stanie obrazić mej wiary. Wszelka antyreligijna propaganda nie ma dla mnie żadnej wartości, ani wpływu. Zawsze będzie się ona odbijała o pancerz wiary w Chrystusa zmartwychwstałego.

« »