Ludzie oceniając tego boksera nie powinni bazować na tym co widzą w mediach… Marcin „El Testosteron ”Najman odwiedził firmę Sports Technology wyłącznego dystrybutora BSN, NUTRABOLICS I GASP. Podczas pobytu wymieniał opinie na temat sportów walki z Kamilem Bazelakiem, który zaoferował mu swoją pomoc w ewentualnych przygotowaniu się do walk w MMA.

Marcin Najman wbrew prezentowanemu wizerunkowi medialnemu jest człowiekiem niezwykle, miłym i sympatycznym, pozbawionym hipokryzji i szczerze wyrażającym swe opinie. Ludzie oceniając tego boksera nie powinni bazować na tym, co widzą w mediach, gdyż nie zawsze obraz ten jest obiektywnym odzwierciedleniem charakteru danego człowieka.

Kamil Bazelak i Marcin Najman (foto:Łukasz Malczewski)

Kamil Bazelak i Marcin Najman (foto:Łukasz Malczewski)

« »