Kamil Bazelak zawitał do wsi Zrębice na terenie jury krakowsko- częstochowskiej, gdzie pomiędzy rezerwatem Sokole Góry a wsią Zrębice na zielonym szlaku tzw.„Drużce św. Idziego” prowadzącej z Olsztyna do Zrębic znajduje się Kaplica Św.Idziego…

– Kapliczka została zbudowana pod koniec XVI wieku i była ona wyrazem wdzięczności dla pustelnika i opata św. Idziego do którego modlili się okoliczni mieszkańcy o wstawiennictwo w walce z zarazą – powiedział Kamil Bazelak Podobno w miejscu wybudowania kapliczki objawił się modlącym ludziom właśnie św.Idzi, dlatego też postawiono tam kaplicę a w niej umieszczono obraz św.Idziego. Na przełomie XVII i XVIII wieku dzięki proboszczowi ze Zrębic Antoniemu Jaskółowiczowi kapliczkę odremontowano i nieco powiększono. Pod koniec XVIII wieku kaplica była jednak ponownie w fatalnym stanie technicznym i dlatego ją rozebrano i ponownie zbudowano z tych samych materiałów. W takim też stanie przetrwała do dzisiaj – powiedział strongman – We wsi Zrębice kult św.Idziego propagowany jest przez Grupę Odnowy Wsi Zrębice, która przygotowuje różne inscenizacje o życiu św.Idziego, a podczas różnych lokalnych okoliczności zapraszani goście częstowani są podpłomykami św. Idziego, które przygotowują miejscowe gospodynie. Jeśli ktoś zawita do Olsztyna zwiedzić tamtejsze ruiny zamku to serdecznie zachęcam również do odwiedzin wsi Zrębice i zobaczenia tej ponad 500-letniej kapliczki.

« »