Kamil Bazelak – strongman i karateka wziął udział w charytatywnych wykładach dla młodzieży zorganizowanych przez środowiskowy hufiec pracy OHP w Łodzi. Podczas seminarium uczestnicy spotkania na zasadzie pytań rozmawiali ze strongmanem na temat suplementacji,diety i metodyki treningów.Poruszone były też kwestie szkodliwości dopingu, a także przyjmowania narkotyków.

Kamil Bazelak starał się wskazać młodym ludziom alternatywy dobrego życia, które skutkować będą rozwojem duchowym, intelektualnym i fizycznym.Jednocześnie przestrzegał przed destruktywnymi wpływami środowiska i bezkrytycznym naśladownictwem negatywnych wzorców płynących z telewizji czy internetu. Popularny Vanderlei namawiał słuchaczy do ćwiczeń siłowych i treningów karate nakreślając młodym ludziom korzyści jakie płyną z uprawiania sportu…

« »