W czwartek odbyły się egzaminy na pasy pomarańczowe i pomarańczowe z niebieską belką w Karate.
Karate uczy młodych ludzi dyscypliny, szacunku, opanowania i koncentracji. Pokazuje sposoby na pokonywanie własnych słabości, co odzwierciedla się później, w innych aspektach codziennego życia. Karate jest sztuką, która uczy wyższych wartości. Jak mawiał Gichin Funakoshi – „Karate nie jest sztuką agresji”, lecz sztuką życia.

Kamil Bazelak

« »