Kamil Bazelak interesuje się historią średniowiecza. Jedną z jego pasji jest zwiedzanie zamków, grodów rycerskich. Ostatnio w ramach urlopu odwiedził kilkanaście polskich zabytków. Jednym z nich jest Gród Birów…

-Mniej więcej od V wieku p.n.e. górę Birów zamieszkiwała ludność kultury łużyckiej – wyjaśnia Kamil Bazelak Najazd koczowniczych plemion Scytów zmienił jednak ten obraz rzeczy. Ludność ta została wybita, a osady spalone. Na górze Birów następnie na krótko osiedlili się Wandalowie, którzy wsławili się podbojem potęgi Rzymu. Po stosunkowo krótkim pobycie na Górze Birów pozostawili po sobie liczne naczynia i  kunsztowne ozdoby z brązu, żelaza, i srebra wydobyte później przez archeologów. W VIII wieku kolejnymi osadnikami na tej górze zostali Słowianie, którzy założyli u podstawy góry cmentarzysko kurhanowe, które przetrwało do dzisiaj. W XIII wieku Gród Birów został wzmocniony wałami z drewna i kamieni. Była to fortyfikacja typowo wojskowa o czym świadczą dzisiejsze bogate znaleziska archeologiczne. Ostatecznie w połowie XIV wieku gród  spłonął podczas walk polsko-czeskich.

-Gród Birów w dzisiejszym stanie to wierna rekonstrukcja średniowiecznego grodu naprawdę warta zobaczenia -podsumował Kamil Bazelak –Zachęcam wszystkim do obejrzenia tego miejsca.To naprawdę jedna, wielka lekcja historii.

« »