Kamil Bazelak  odwiedził  wieś Bąkowa Góra w powiecie piotrkowskim, gdzie znajdują się ruiny zamku z XV wieku…

– Zamek został wybudowany  na wzgórzu o wysokości  282m n.p.m nazywanym dzisiaj Bąkową Górą przez Zbigniewa Bąka herbu Zadora, który był dworzaninem Króla Jagiełłypowiedział Kamil BazelakW 1489 roku warownia przeszła na własność biskupa wrocławskiego Piotra z Bnina i braci Jarosława i Andrzeja  Łaskiego. W XVI wieku zamek stał się z kolei własnością rodu Małachowskich. Zamek wtedy został odnowiony i przebudowany. Do XVIII wieku zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli,a aż w końcu na początku XVIII wieku wyprowadzili się z niego ostatni właściciele.  Przez dwieście lat niezamieszkana warownia ulegała stopniowemu zniszczeniu. W latach dwudziestych XX wieku nowi właściciele Bąkowej Góry Potoccy próbowali bez rezultatów odnaleźć zamkowe lochy w których miał znajdować się tajemniczy skarb, co spowodowało jeszcze większą dewastację już zrujnowanego zamku powiedział strongman.

– Pierwsze prace archeologiczne w Bąkowej Górze przeprowadzono tutaj w latach w latach 80-tych XX wieku – kontynuował BazelakObecnie zamek w Bąkowej Górze znajduje się w prywatnych rękach, ale udostępniony jest dla zwiedzających za symboliczną opłatą. W lesie wokół zamku można znaleźć jeszcze ślady po murach obronnych i fosie jakie otaczały zamek w Bąkowej Górze, a przy ruinach zamku stoi dwór prawdopodobnie z XIX wieku. Naprawdę warto tutaj zajrzeć, obejrzeć ruiny przejść się po pięknym lesie i gdzie można jeszcze dojrzeć resztki wysokich murów ukrytych pod warstwami ziemi. W przyszłości nowi właściciele zamierzają odrestaurować zamek i dwór, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić ten zabytek.

« »