Kamil Bazelak po odwiedzinach w ruinach warowni w Borysławicach Zamkowych i Kole wybrał się do wsi Wyszyna, gdzie znajdują się pozostałości imponującego niegdyś zamku Grodzieckich.

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Wyszynie

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Wyszynie

-Zamek w Wyszynie został zbudowany Grodzieckich herbu Dryja w połowie XVI wieku – powiedział Kamil Bazelak – Na zamku gościł między innymi król Stefan Batory, który zatrzymał się tutaj, aby wziąć udział w polowaniu . W XVII wieku po śmierci  ostatniego z dziedziców rodu Grodzieckich Adama Grodzieckiego  zamek stał się własnością rodu Gurowskich herbu Wczele. Kolejnym władcą warowni w Wyszynie stał się  kasztelan poznański Melchior Gurowski, który dokonał znacznej przebudowy zamku. Zamek oparł się Szwedom, ale uległ  poważnemu zniszczeniu podczas konfederacji barskiej, kiedy Rosjanie wysadzili zbrojownię na zamku. Ostatnim władcą twierdzy był kasztelan poznański Rafał Gurowski, którego syn został aresztowany za udział w Insurekcji Kościuszkowskiej i pozbawiony wszelkich dóbr jakie miał dziedziczyć po ojcu – powiedział strongman– Zamek od  1781 był całkowicie opuszczony i popadał w ruinę. Mieszkańcy okolicznych wsi wykorzystywali głazy,cegły do budowy swoich domów i budynków gospodarczych.Ostatecznej rozbiórki dokonano w XIX wieku.W chwili obecnej  ruiny warowni  to  jedna z zamkowych baszt i pozostałości drugiej. Dzięki pracą archeologicznym odkryto jednak  fundamenty domów należących do zamku – zakończył Kamil Bazelak- Dzięki uprzejmości właściciela  można zwiedzić pozostałości zamku i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

« »