Kamil Bazelak w październiku  w trakcie swej wędrówki po zamkach i warowniach w Polsce zawitał do wsi Fałków, gdzie znajdują się ruiny zamku.

– Od XIII w wieś Fałków należała do rodu Odrowążów, którzy zmienili nazwisko na Fałkowscy powiedział Kamil Bazelak Na początku na XIV wieku zbudowano w Fałkowie zamek gotycki. Było to zaraz po tym jak w 1340 roku król Kazimierz Wielki pozwolił rodowi Fałkowskich na przekształcenie wsi w miasto na prawie magdeburskim. W dokumentach historycznych z XIV wieku zachowały się pewne wzmianki o tym zamku, które są dowodem historycznym na jego powstanie w tym właśnie wieku. Na początku XV wieku miasto Fałków przeszła na własność rodu Giżyckich, a w 1623 roku kolejnym właścicielem zamku stał się Wojciech z Brzezin Lasocki. Prawdopodobnie to właśnie za jego rządów dokonano przebudowy zamku na ówczesny wygląd.Kolejnymi właścicielami zamku byli Stadniccy, a w 1833 roku zamek kupił Franciszek Jakubowski. W 1869 roku Fałków stracił prawa miejskie i stał się ponownie wsią.Obecnie zamek znajduje się ruinie, zachowały się w nim między innymi częściowo mury, brama wjazdowa i częściowo zagruzowane piwnice. Zamek cały czas otoczony jest fosą. Ja donoszą źródła zamek nie był zbytnio badany pod kątem archeologicznym, cały czas więc relikty historii czekają w nim na odkrycie – podsumował strongman.

« »