Zbliża się Dzień Wspomnienia Świętych Pańskich i zarazem Dzień Pamiątki Umarłych. Święto to jest zgodne z zaleceniem apostolskim z Listu do Hebrajczyków 13,7: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (μνημονευετε των ηγουμενων υμων οιτινες ελαλησαν υμιν τον λογον του θεου ων αναθεωρουντες την εκβασιν της αναστροφης μιμεισθε την πιστιν)

Świętym jest każdy człowiek, który wierzy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, którego codzienne życie jest uświęcone wiarą i tchnieniem Ducha Świętego. Każdy Święty pozostaje jednak grzesznym człowiekiem, gdyż bez grzechu był jedynie Jezus Chrystus. Bardzo łatwo utracić tą świętość, albowiem wystaczy przestać wierzyć w Pana, wyrzec się wiary. Dlatego nasze życie musi polegać na umacnianiu wiary, pielęgnowaniu jej, dbaniu o właściwa relację z Bogiem.
W dniu Świetych Pańskich musimy dziękować Bogu za wszystkich zyjących i zmarłych Świętych Chrześcijan. Kwestia zbawienia duszy człowieka jest zależna od wiary i relacji z Bogiem osoby zmarłej. Po śmierci człowiek staje przed Jezusem do którego należy Sąd Boży, albowiem Ojciec przekazał cały sąd Synowi (Ew.Jana 5,22).
Wspominajmy naszych bliskich, którzy odeszli do domu Pana w nadziei życia wiecznego (*)