Archiwum dla: Pan Bóg


Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej oczekiwali na przyjście Boga, Króla całej ziemi. Świątynia była zniszczona i splądrowana, Jerozolima w ruinach. Przyjście Pana zapowiada zarówno Trito- Izajasz, przedstawiony, jako posłaniec Ducha Bożego, niosący nadzieję zgnębionym Judejczykom, co potwierdza Jezus w Ew. Łukasza (4, 16-21), mówiąc, że te proroctwo odnosi się do Niego, jak i prorok Zachariasz, który kilkaset lat przed nadejściem Chrystusa zapowiada nadejście Pana, pokornego i zwycięskiego Króla, dobrego pasterza, który zostanie zraniony i zabity.
” Oto Twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zbawiający, pokorny! Jedzie na ośle, oślątku, źrebięciu oślicy! On zniszczy rydwany Efraima i konie Jerozolimy, złamie łuk wojenny, ogłosi pokój narodom, a Jego panowanie od morza do morza i od Rzeki aż po krańce ziemi.” (Za 9, 9-10)
Pan Bóg dzisiaj, w tym trudnym czasie, daje nam szansę na nowy początek, nowe oczekiwanie na nadejście Chrystusa. Od nas zależy jak ten czas wykorzystamy, czy będziemy się radować nadejściem Pana, czy przygnębieni, przytłoczeni obecną sytuacją w naszym kraju (podobnie jak Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej), pogrążymy się w defetyzmie, smutku i rozpaczy +

„Przestrzegaj dnia świętego, aby go święcić” – Siódmy dzień tygodnia powinniśmy czcić zgodnie z Dekalogiem Biblijnym, gdyż Bóg ukończył w dniu szóstym swoje dzieło stworzenia i odpoczął dnia siódmego. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym.
W Ewangelii św. Marka, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział nam, że  Szabat został ustanowiony dla człowieka. Niedziela jest więc dniem radości, szczęścia, jedności z Bogiem i jedności z rodziną.  Jedność z Bogiem osiągamy poprzez udział w niedzielnym Nabożeństwie i modlitwach, a jedność z rodziną polega na wspólnym spędzaniu czasu, okazywaniu sobie miłości i szacunku, Ciekawym pomysłem jest rodzinny obiad, pójście na spacer, wyjazd na wycieczkę czy do kina. Niedziela jest dniem integracji rodzinnej. Powinniśmy powstrzymywać się od wykonywania ciężkiej pracy fizycznej czy pracy zarobkowej. Wyjątkami są takie zawody jak lekarz, pielęgniarka, strażak czy policjant.
Niedziela powinna łączyć ludzi, a nie dzielić. Niedziela powinna być dniem radości, a nie męki. Pamiętajmy o tym szczególnym dniu, aby zawsze celebrować go zgodnie z wolą Boga.

 

Nasi rodzice są z nadania Boga narzędziami Bożymi, które przekazują dalej nowe życie. Taki jest odwieczny plan Boga zakładający, że mężczyzna połączy się z kobietą i na świecie pojawi się dziecko Boże. Bóg jest źródłem życia, nasi rodzice są tylko narzędziami pomiędzy Bogiem a nowym życiem. Dlatego Bóg nakazuje nam czcić matkę i Ojca, bez względu na to czy późniejszymi czynami w swoim życiu na taki szacunek sobie zasłużyli. Oddawanie czci swoim rodzicom jest naszą powinnością i dzięki takiej postawie otrzymamy od Boga nagrodę w postaci długiego życia. Dzieci, które czczą swoich rodziców są błogosławione. Trzeba to robić słowami, myślami i postępowaniem. Szacunek rodzi szacunek. Oddawanie czci to właśnie ten szacunek. Narodziny dziecka to cud Boży, dlatego też człowiek musi oddawać cześć swoim rodzicom, którzy byli narzędziami w rękach Boga. Oddawanie szacunku rodzicom, jacy by oni nie byli to jedno. Najważniejszym jest jednak wieczne oddawanie czci największemu Ojcu, jakim jest Pan Bóg.
Pamiętaj o tym wszystkim i czcij Ojca swego i matkę swoją!

Pozdrawiam wszystkich chrześcijan i patriotów
Kamil Bazelak

Powered by ST.