Archiwum dla: miłość Boża


jezus-na-krzyzu

Życie bez Jezusa, nie ma sensu. Niektórzy ludzie mogą wieść życie lekkie i przyjemne uważając, że są nieśmiertelni i Boga nie potrzebują. Zapominają jednak o tym, że nie ma ludzi nieśmiertelnych, wszystko kiedyś przemija. Na każdego przyjdzie czas i to często w niespodziewanej chwili. Wszystko ma swój nieunikniony koniec, tylko nie miłość Boża. Jezus oczekuje od nas takiej samo-świadomości, połączonej z wiarą i ufnością. Jezus chce, abyśmy z ufnością poddawali się introspekcji, z wiarą przyglądali się naszym uczuciom, emocjom, przeżyciom, gdyż pozwoli to nam zrozumieć naturę naszego grzechu.

„Stań się wzorem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w nieskalanej czystości.„(Pierwszy list do Tymoteusza,4- 12)

 

Dusza człowieka, pełna nienawistnych, pożądliwych pragnień i myśli jest nieczysta. Jeśli ktoś widzi choćby najmniejszy ślad nienawiści do osoby, która w jakikolwiek sposób upadła, jest całkowicie oddalony od miłości Boga, albowiem miłość Boża nie akceptuje nienawiści do drugiego człowieka. Najgorsze, gdy ktoś deklaruje się być wierzącym, chodzi do Kościoła udając niemal „świętego” a jednocześnie karmi się nienawiścią do innego człowieka. Kto więc nie miłuje bliźniego, nie przestrzega Bożych przykazań. A ten, kto nie przestrzega przykazań, nie może też miłować Boga.

„Jeżeli Mnie miłujecie, mówi Pan, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14, 15). „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12).

Powered by ST.