„Jak szewc robi buty, a krawiec ubrania, tak chrześcijanin powinien się modlić. Rzemiosłem chrześcijanina jest modlitwa”. (M.Luter)

« »