Człowiek, który odkrywa w swoim życiu drogę do Boga, odkrywa odwieczną prawdę na temat sensu ludzkiego istnienia. Wstępując na Boską ścieżkę odkrywamy wartości,których dotychczas nie znaliśmy. Od tej pory otacza nas bezustannie światło Boga. Dzisiaj i każdego następnego dnia, Bóg myśli, mówi, działa i reaguje przez nas. Naszym jedynym zadaniem jest wierzyć i ufać Jezusowi.
Bóg poprzez swoje miłosierdzie i miłość do człowieka daje nam impuls do mocnego i zdecydowanego działania. Dzięki łasce Jezusa mamy właściwą energię i wiarę, aby zmienić samych siebie.
Musimy wytężyć wzrok i dojrzeć otaczające nas światło Boga Najwyższego. Poczujmy całą duszą i sercem swoim to natchnienie, które codziennie daje nam Pan.

« »