Idę przez życie z Jezusem i w Jezusie, albowiem On jest moją drogą, prawdą i życiem.
On mnie umacnia mocą Ducha Świętego i prowadzi mnie przez życie, aż do chwili, kiedy stanę przed Jego obliczem.
Dziękuję Panu za każdą chwilę, jaką dzięki Jego łasce spędzam wśród swoich bliskich na ziemi. Dziękuję Jezusowi za wszelkie doświadczenia, zarówno te negatywne, jak i pozytywne, gdyż one mnie tylko umacniają.
Całkowicie oddaję się Jezusowi. Bezgranicznie Mu ufam. Wiem, że jedynie On wie, patrząc na świat z perspektywy wieczności, co jest dla mnie najlepsze w życiu doczesnym.
Amen.

« »