Moje modlitwy o łaskę i zmiłowanie, o odwagę, umocnienie w wierze i dziękczynienie dla Pana.

MODLITWA O ŁASKĘ I ZMIŁOWANIE

Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, który stworzyłeś nas i nasz świat, prosimy Cię o łaskę i zmiłowanie, abyśmy trwali niezłomnie w naszej wierze i potrafili odróżnić dobro od zła, moralność od zepsucia, prawdę od kłamstwa. Prosimy Cię o to Miłosierny i Wszechmocny Boże za pośrednictwem naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w jedności Ducha Świętego.
Amen.

MODLITWA DO BOGA NATCHNIENIE DUCHEM ŚWIĘTYM!

Boże, natchnij mnie mocą Ducha Świętego, abym zaakceptował to, czego nie mogę zmienić.
Panie natchnij mnie odwagą, abym zmieniał to, co mogę jeszcze zmienić.
Boże natchnij mnie mądrością i prawością, aby moja droga do Ciebie rozświetlana była zawsze niezłomną wiarą.
Amen.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA!

Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny, spraw, aby moje słowa, które codziennie wypowiadam, były zawsze słowami mądrości, prawdy i piękna. Umacniaj mnie Panie, mocą Ducha Świętego i prowadź mnie przez życie, aż do chwili, kiedy stanę przed Twoim obliczem.
Dziękuję Ci Panie za każdą chwilę, jaką dzięki Twojej łasce spędzam wśród swoich bliskich na ziemi. Dziękuję Ci za wszelkie doswiadczenia, zarówno te negatywne, jak i pozytywne, gdyż one mnie tylko umacniają.
Całkowicie oddaję się Tobie. Bezgranicznie Ci ufam. Wiem, że jedynie Ty wiesz, patrząc na świat z perspektywy wieczności, co jest dla mnie najlepsze w życiu doczesnym.
Amen.