19 marca 2012 roku Kamil Bazelak został oficjalnie mianowany i zaprzysiężony  przez założycielkę stowarzyszenia Anielę Adamską- Zalewską na Ambasadora Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie. Według postanowień zawartych w Karcie Ambasadora Kamil Bazelak jako Ambasador musi godnie reprezentować  Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów, działać na rzecz promocji Stowarzyszenia i głosić ideę hospicyjną.

Oprócz tego szczególnego wyróżnienia i uhonorowania Kamil Bazelak otrzymał również pamiątkową tablicę z podziękowaniem za wsparcie idei  VII Kampanii Białych Serc i solidarny udział w proteście przeciwko narkotykom. Oprócz tych niezwykłych nobilitacji  dla strongmana dodatkowo Mariusz Zalewski wręczył mu również pamiątkową statuetkę Świętego Józefa za wsparcie działalności Grupy Zalewski Patrol. Przy tej okazji Kamil Bazelak złożył również wraz z nowo przyjętymi woluntariuszkami uroczystą przysięgę woluntariusza Grupy Zalewski Patrol.

Kamil Bazelak powiedział kilka słów oficjalnego podziękowania za te szczególne w jego życiu wyróżnienia:

Mariusz Zalewski i Aniela Adamska-Zalewska są bezgranicznie zaangażowani w bezinteresowną pomoc innym ludziom na terenie Mławy i okolic. Grupa Zalewski Patrol pomaga ludziom bezdomnym, najuboższym i potrzebującym, a Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów zajmuje się dziećmi umierającymi na raka. Państwo Zalewscy są przykładem bezgranicznego altruizmu, pielęgnowania wartości chrześcijańskich i niespotykanej wręcz dobroci jaką okazują swoim podopiecznym. Nigdy na swojej drodze w życiu nie spotkałem ludzi tak pełnych miłości i empatii do bliźniego. Dziękuję im za możliwość funkcjonowania wśród społeczności woluntariuszy Zalewski Patrol i  Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów. Mam nadzieję, że mój skromny wkład w jakiś konstruktywny sposób wspomoże tą działalność charytatywną. Chciałbym przy okazji poruszyć też inną kwestię. Ogromnie drażliwą, którą jestem zbulwersowany. Myślałem, że w Mławie ich działania są wspierane przez Urząd Miasta. Niestety jak się okazało Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski nie tylko nie wspiera w żaden sposób ich działalności charytatywnej, ale też robi wszystko co może, aby utrudnić im życie i zdyskredytować ich woluntariat. To wstyd, że osoba piastująca tak wysokie stanowisko stoi w opozycji do ich działalności charytatywnej mającej na celu tylko pomagania ludziom. Jakim człowiekiem jest wobec tego Burmistrz Sławomir Kowalewski? Jakimi wartościami się w życiu kieruje? Czemu stara się zniszczyć to co dobre? Sam musi zrobić własny rachunek sumienia. Niech zada sobie pytanie co w jego życiu jest najważniejsze, bo jasno widać, że nie jest to na pewno wspieranie działalności charytatywnej stowarzyszeń i grup pomagających chorym i potrzebującym takich jak  Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów i Grupa Zalewski Patrol. Takie zachowanie w mojej prywatnej opinii wystawia mu etykietkę człowieka pozbawionego uczuć wyższych. Oczywiście ktoś mógłby się ze mną nie zgodzić, ale takie mam wobec tego Pana osobiste odczucia. Brak mi słów na mentalność niektórych ludzi…

O sytuację związaną z brakiem pomocy urzędników poprosiliśmy o komentarz Mariusza Zalewskiego z Grupy Zalewski Patrol.

Wiele mieszkańców Mławy zadawało nam pytanie czemu Grupa Zalewski Patrol nie współpracuje z władzami miasta,a konkretnie panem burmistrzem Sławomirem Kowalewskim. Odpowiedź jest prosta, że nie jest -możliwa współpraca z tym człowiekiem ani podległą mu jednostką jaką jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Pamiętamy jak w 2008 roku władze miasta pozbawiły nas możliwości działania na rzecz osób bezdomnych i uzależnionych wymyślając system, w którym praktycznie nie było miejsca dla Patrolu. Bezdomnymi miała zajmować się Straż Miejska we współpracy z MOPS-em,ale tylko do godziny 22.00. Oczywiście opracowano dla nas procedury postępowania z bezdomnymi,ale nawet nie zapytano nas o zdanie. Co więcej na żadne spotkania dotyczące pomocy osobom bezdomnym nie byliśmy zapraszani mimo to, że od 2005 roku jako jedyna organizacja prowadziliśmy całodobowe patrole niosące pomoc osobom z terenu Mławy. Takich przykładów można mnożyć na tą „dobrą” współpracę ze strony pana burmistrza w każdej działalności jaką zajmowało się Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie. Mam nadzieję, że współpraca będzie możliwa tuż po zmianie na stanowisku burmistrza miasta Mławy na co liczymy,bo ponownie będziemy mogli rozszerzyć naszą działalność na rzecz osób potrzebujących.

 

« »