Kamil Bazelak zawitał tym razem do Rawy Mazowieckiej, gdzie znajdują się ruiny średniowiecznego zamku książąt mazowieckich.


– Zamek w Rawie Mazowieckiej został zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, chociaż były też przesłanki, aby sądzić, iż fundatorem twierdzy był książę mazowiecki Siemowit III – powiedział Kamil Bazelak – Jednakże historycy bardziej pod uwagę biorą zapiski Jana Długosza, który wspomina właśnie o królu Kazimierzu Wielkim jako o jego twórcy. Zamek przez długi czas był twierdzą obronną  księstwa czerskiego,  płockiego, a potem księstwa rawskiego. W1462 roku od kiedy księstwo rawskie wcielono do Polski zamek został również przyłączony do Korony Królestwa Polskiego. W 1507 roku doszło do wielkiego pożaru, który zniszczył zarówno miasto Rawę jak i zamek. Odbudowa twierdzy rozpoczęła się dopiero dwa lata później i trwała, aż do 1519 roku. Przy okazji dokonano też modernizacji całej warowni – powiedział strongman – W 1562 roku król Zygmunt August ustanowił tak zwany podatek kwarciany, który musiała płacić ludność na utrzymanie wojska. Z uwagi na walory obronne twierdzy skarb ten przechowywany był na terenie zamku. Przy okazji utworzono tutaj więzienie w którym przebywali między innymi: Krzysztof Książe Maklenburgii, ataman kozacki  Iwan Podkowa , syn Karola IX- Karol Gildenhielm i wódz szwedzki Jakub de la Gardie. Podczas najazdu szwedzkiego na Polskę agresorzy zemścili się za przetrzymywanie ich wodza i w 1656 roku zniszczyli miasto i zamek, który wysadzono wtedy w powietrze. Po wycofaniu się Szwedów zamek częściowo odbudowano. W 1656 roku podczas rokoszu Lubomirskiego w zamku przebywał król Jan Kazimierz, a pod zamkiem stacjonowały jego wojska. W 1702 roku Polskę ponownie najechali Szwedzi i po raz kolejny zniszczyli zamek i miasto. W 1776 roku Sejm Polski wydał uchwałę o odbudowie zamku. Zadania tego podjął się starosta Feliks Lanckoroński, który swoją pracę wykonał nienależycie, gdyż w 1794 roku zamek został opuszczony przez ostatnich mieszkańców, a później na polecenie pruskich zaborców zamek rozebrano,a jego cegły wykorzystano do budowy domów w Rawie. W 1820 roku utworzono Królestwo Polskie i wstrzymano rozbiórkę zamku. Ocalała jednak z niego tylko jedna wieża, która w 1859 roku została dodatkowo zniszczona przez piorun.W latach 1954-58  przeprowadzono na terenie zamku prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne.W dniu dzisiejszym mieści się tutaj muzeum w którym prezentowane są ekspozycje: Sala rycerska, Zamki obronne na Mazowszu Zachodnim, Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie i zdjęcia Jerzego Koprowskiego – powiedział Kamil Bazelak – Zachęcam wszystkich miłośników średniowiecza do odwiedzenia tego zamku, gdyż naprawdę warto zobaczyć jego ruiny i olbrzymią wieżę, która po nim pozostała.

« »