Strongman i zawodnik KSW Kamil Bazelak przebywając na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego odwiedził ruiny słynnego średniowiecznego zamku warownego w Ojcowie.

Kamil Bazelak na Zamku w Ojcowie

Kamil Bazelak na Zamku w Ojcowie

– Zamek w Ojcowie został zbudowany w XIV wieku na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego – powiedział Kamil Bazelak – Nazwa zamku”Ociec” została nadana przez króla na pamiątkę walki o tron i tułaczki jego ojca Władysława Łokietka, który ukrywał się w jednej z okolicznych jaskiń. Na XIV wieku wielu było właścicieli Zamku w Ojcowie. Władali nim między innymi: Warszyccy, Męcińscy,Morscy, Zaklika, Jan z Korzkwi. W 1404 roku król Władysław Jagiełło potrzebując pieniędzy na wojnę z Krzyżakami zastawił zamek Piotrowi Szafrańcowi herbu Starykoń przez co twierdza była później przez wiele lat w rękach wierzycieli. Kolejnym starostami na zamku byli: Jan Mężyk herbu Wadwicz, Mikołaj z Balic, Bonerowie, Piotr Myszkowski herbu Jastrzębiec. Około 1620 roku zamek przejął ród Korycińskich. Starosta Mikołaj Koryciński podjął się remontu i całkowitej przebudowy zamku zdobiąc go barokowymi rzeźbami,arrasami i kunsztownymi ozdobami. W 1655 roku Szwedzi zdobyli zamek kradnąc z niego wszystko, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. W przeciwieństwie do innych zdobytych warowni nie zniszczyli jednak Zamku w Ojcowie, gdyż zrobili z niego swój magazyn broni i żywności. Po wycofaniu się Szwedów i odzyskaniu zamku Stefan Koryciński rozpoczął jego odbudowę, którą kontynuowała później jego żona. W XVIII wieku zmienili się zarządzający zamkiem. Starostami byli  najpierw Łubieńścy i   Załuscy, a w 1787 roku starostą zamku został Teofil Załuski. W 1815 roku Zamek w Ojcowie został włączony do dóbr Królestwa Kongresowego ,które pozostawało w unii personalnej z Imperium Rosyjskim. Królem Polski był wtedy Car Rosji. W 1829 roku zamek odkupił Konstanty Wolicki. Z powodu jednak jego bardzo złego stanu technicznego Wolicki postanowił rozebrać ruiny warowni. Z potężnej twierdzy pozostała tylko ośmioboczna wieża, brama wjazdowa i mury obwodowe. Trzy lata później zrujnowany zamek odkupił Karol Szulc, a w 1835 roku podczas licytacji ruiny twierdzy w Ojcowie przeszły na własność Wojciecha Prendowskiego, który chciał również odbudować zamek. Plan odbudowy zlecił architektowi Franciszkowi Marii Lanciemu. Nigdy jednak projektu tego nie zrealizowano. Rodzina Prednowskich odnowiła tylko basztę, a z ruin zamkowych zbudowała karczmę, browar i kilka innych budynków. Po Prendowskich kolejnymi właścicielami zamku byli Przeździeccy i Krasińscy. W 1893 roku Ludwik Krasiński go odnowił bramę wjazdową, a dopiero w latach 80 XX wieku renowację wieży, która jest udostępniona dla zwiedzających – powiedział strongman- Byłem na tym zamku podziwiając wieżę i pozostałości tej twierdzy. Na dziedzińcu zamkowych znajduje się średniowieczna studnia. Stojąc przy pozostałościach murów zamkowych podziwiałem piękno krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego. Miałem też okazję zobaczyć zabezpieczone wykopaliska archeologów, którzy odkopali ruiny jednego z budynków zamkowych. Polecam wszystkim wyprawę do Ojcowa, gdyż naprawdę warto to wszystko naocznie zobaczyć. To niezapomniane widoki –  powiedział Kamil Bazelak.

« »