Kamil Bazelak podczas swojej wędrówki po średniowiecznych warowniach odwiedził wieś Bydlin leżącą w gminie Klucze w województwie małopolskim.Pierwsze wzmianki o Bydlinie pochodzą z 1120 roku a obecnie zamieszkuje go około tysiąca mieszkańców.

Zamek w Bydlinie został wybudowany w XIV wieku tak jak pozostałe warownie na szlaku Orlich Gniazd – powiedział Kamil Bazelak Pierwsze wzmianki historyczne mówią o warowni dopiero w 1398 roku.  Jego właścicielami według tych zapisów byli wtedy Pełka i Niemierza, bratankowie Niemierzy herbu Śmiara.Pod koniec XV wieku zamek w Bydlinie przeszedł we władanie rodu Szczepanowskich, następnie Brzezickich i Bonarów, którzy przebudowali zamek na kościół. Kolejnym właścicielem był luteranin Jan Firlej, który z kolei przekształcił ją w zbór protestancki.Po rozebraniu muru obronnego i wieży zamkowej Mikołaj Firlej syn Jana zwrócił katolikom Bydlińską warownię nadając jej nazwę Kościoła Świętego Krzyża. W ten sposób zamek w Bydlinie stracił swoje znaczenie militarne. W 1655 roku kościół został zniszczony i spalony przez Szwedów. W XVIII wieku odbudowano go na rozkaz  Męcińskich, ale napady dokonywane przez zaborców i okolicznych bandytów, a także zniszczenia i pożary doprowadziły kościół do ostatecznej ruiny.
W 1989 roku na terenie ruin zamku w Bydlinie przeprowadzono wykopaliska archeologiczne podczas, którego znaleziono trzy krypty grobowe z ludzkimi szczątkami, denar Ludwika Węgierskiego z 1370 roku i monety Zygmunta III i Jana Kazimierza Wazy. Archeolodzy odkopali również sporą ilość ceramiki naczyniowej i kafli piecowych. Obecnie zachowały się tylko ruiny tego zamku leżącego w lesie nieopodal cmentarza.  Myślę, że warto wybrać się do Bydlina i odwiedzić tą warownię, gdyż stanowi on cenny zabytek na szlaku Orlich Gniazd – podsumował strongman.

« »