Kamil Bazelak odwiedził wieś Rudno położonej niedaleko wsi Tenczynek, gdzie stoi średniowieczny Zamek Tenczyn.

Kamil Bazelak na Zamku Tenczyn w Rudnie

Kamil Bazelak na Zamku Tenczyn w Rudnie

– Pierwsza oficjalna wzmianka o Zamku Tenczyn pochodzi z 1308 roku i jest to dokument wydany przez króla Władysława Łokietka – powiedział Kamil Bazelak – Sam zamek początkowo drewniany zbudował około 1319 roku kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. Drewniana warownia została przebudowana przez jego syna  Jędrzeja Nawoja i w ten sposób powstał murowany zamek. Jędrzej Nawój przyjął nazwisko Tęczyński od którego pochodzi nazwa twierdzy. Po jego śmierci  syn Jaśko Tęczyński zrekonstruował i rozbudował zamek. Według oficjalnych dokumentów historycznych król Władysław Jagiełło trzymał w Zamku Tenczyn najważniejszych jeńców krzyżackich, których wzięto do niewoli w bitwie pod Grunwaldem.W owym czasie Tęczyńscy stali się najpotężniejszą rodziną w Małopolsce,a w ich posiadaniu znajdowało się 45 miejscowości. Na Zamku Tenczynie bywali Mikołaj Rej z Nagłowic, Jan Kochanowski i wielu innych znakomitych gości. W 1570 roku podkomorzy wielki koronny Jan Tęczyński zbudował zamek niemalże od nowa wprowadzając w nim wiele innowacji.Jego następcy również rozbudowywali twierdzę, jednak już w stylu typowo renesansowym. Jedną z ostatnich zmian była przebudowa kaplicy zamkowej dokonana na polecenie Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej wdowy po Mikołaju Firleju, która ufundowała również Klasztor karmelitów bosych w Czernej. W 1637 roku zmarł ostatni z rodu Tęczyńskich wojewoda krakowski Jan Magnus Tęczyński. W 1655 roku Marszałek wielki koronny Jerzy Lubomirski uciekając przed wojskami szwedzkimi rozpuścił nieprawdziwą informację, iż ukrył skarbiec koronny na Zamku w Tęczynie. Spowodowało to atak Szwedów na twierdzę Tenczyn, która mimo heroicznej obronie Jana Dziuli została w końcu zdobyta. Skarbu Szwedzi nie znaleźli, a sam zamek splądrowali i spalili. Po zakończeniu wojny polsko-szwedzkiej warownia została odbudowana i ponownie zamieszkana. W 1768 roku Zamek został zniszczony od uderzenia pioruna, który wywołał pożar. W XVIII wieku zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli.Rządzili nim Adam Sieniawski, książę August Czartoryski, Izabela Lubomirska.W 1816 roku twierdza Tenczyn stała się własnością rodu Potockich do którego należała, aż do wybuchu II wojny światowej. W 2009 została wydana decyzja dotycząca unieważnienia krzywdzącej decyzji z 1944 roku o odebraniu Zamku Tenczyn rodzinie Potockich. Wykonanie tej decyzji zostało jednak wstrzymane.W dniu dzisiejszym na Zamku Tenczyn trwa rekonstrukcja i zabezpieczenie murów – powiedział Kamil Bazelak – Warto jednak wybrać się do wsi Rudno, aby zobaczyć ten przepiękny zamek widoczny już ze wzniesienia. Najbliższy dom w okolicach  Zamku Tenczyn należy do przesympatycznej Pani Sołtys Danuty Kozłowskiej u której można napić się gorącej kawy, zimnych napojów i wysłuchać historii związanych z zamkiem.Polecam wszystkim przyjazd do Rudna i zobaczenie z bliska tego przepięknego zamku – podsumował strongman.


« »