Kamil Bazelak tym razem odwiedził  miejscowość Inowłódz, gdzie znajduje się kolejny średniowieczny zamek na trasie jego wakacyjnej wędrówki po polskich warowniach.

Kamil Bazelak na Zamku Królewskim w Inowłodziu

Kamil Bazelak na Zamku Królewskim w Inowłodziu

Inowłódz jest starą wsią, która jako osada powstała w X wieku – powiedział Kamil Bazelak – Znajduje się tutaj Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego zbudowany w latach . Twierdza ta przeszła potem >na własność Jana i Abrahama Niemirów Nowodworskich herbu Nałęcz, a potem wykupił go Król Władysław Jagiełło, który rozbudował zamek. Pod koniec życia Jagiełły zamkiem rządził starosta królewski Piotr ze Strykowa. W 1458 roku właścicielem twierdzy został wojewoda mazowiecki Wincenty z Giżyc. Kolejny właściciele to Leżajscy herbu Nałęcz,  biskup wrocławski Mikołaj i kasztelan radomski Andrzej Drzewiecki. Na początku XVI wieku zamek spłonął i w 1519 roku rozpoczęto jego odbudowę, która trwała 44 lata. Ostatnimi właścicielami zamku byli Lipscy herbu Łada. W 1665 roku Szwedzi najechali na Polskę. Zamek w Inowłodziu bronił się dzielnie przez dwa lata, ale w końcu w 1657 roku  najeźdźcy zamek podminowali i wysadzili w powietrze. To przesądziło o losach warowni. Reszty zniszczeń dokonali ludzie wykorzystując kamień z murów zamkowych jako budulec. Pierwsze prace archeologiczne przeprowadzono tutaj dopiero w latach 70 XX wieku a  w 1985 odkopano tutaj 38 tysięcy wartościowych przedmiotów takich jak szkło, ceramika, militaria średniowieczne, kafle. Archeolodzy przeprowadzili również częściową rekonstrukcję zamku,aby zabezpieczyć mury zamku przed dalszym zniszczeniem. Aktualnie trwa tutaj rekonstrukcja ruin zamku współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego . W następnym roku zamek ma być w końcu udostępniony dla zwiedzających –  zakończył Kamil Bazelak.


« »