Kamil Bazelak podczas swojej eskapady po średniowiecznych warowniach odwiedził rezerwat Ostrężnik, gdzie znajdują się ruiny najbardziej enigmatycznego zamku średniowiecza.

Ruiny zamku w Ostrężniku nie zostały do dzisiaj solidnie zbadane – powiedział Kamil Bazelak –To najbardziej tajemniczy zamek średniowieczny w historii Polski. Na temat budowy tego zamku nie zachowały się żadne dokumenty ani przekazy co wraz z brakiem badań archeologicznych uniemożliwia weryfikację czasu jego powstania.Niektórzy sądzą,że został wzniesiony na rozkaz Kazimierza Wielkiego, ale nie ma na to żądnych dowodów.Wątpliwości odnośnie czasu funkcjonowania tej leśnej twierdzy muszą rozstrzygnąć rzetelne badania wykopaliskowe. Z zachowanych do dzisiaj ruin wiadomo na pewno,że zamek był bardzo wysoki, gdyż resztki muru obwodowego mają około 14metrów długości i 2,2 metra grubości. Zamek w przeszłości otoczony był głęboką fosą, której pozostałość jest tam do dzisiaj – powiedział strongman – Naprawdę warto zwiedzić ruiny tej twierdzy, gdyż każdego fascynata średniowiecza czekają tam naprawdę ekscytujące chwile.

« »