Jezus Chrystus dla naszego zbawienia umarł na krzyżu. Mimo tego, nie czcimy krzyża, lecz Jezusa, który żyje.
Ale czy ty naprawdę wierzysz, że Jezus jest Panem i Zbawicielem?
Miliony ludzi chodzą do kościoła, ale nie są pewni, czy oddaliby swoje życie Jezusowi. Czy ty nie masz podobnych wątpliwości?
Czy poznałeś już znaczenie krzyża i moc zmartwychwstania Chrystusa? Czy otrzymałeś od Boga pełne przebaczenie? Czy otrzymałeś nowe życie?
Powierz swoje życie Jezusowi i zaufaj. Niech On cię prowadzi przez meandry życia, gdyż tylko On wie, jaka droga jest dla ciebie najlepsza 🙏

« »