Kategoria: News


Trening Ju-Jitsu na obozie w Darłówku

Trening Ju-Jitsu na obozie w Darłówku, jaki prowadziłem wraz z Sensei Małgorzata Ubowska podczas letniego zgrupowania KyodoKyokushin.

 

 

 

Obóz Kyokushin/Ju-Jitsu na Jurze

W dniach 25 -27 luty 2022 roku odbył się Obóz Kyokushin/Ju-Jitsu na Jurze na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Miałem przyjemność prowadzić zajęcia, a także egzaminować uczestników obozu na stopnie uczniowskie Kyu. Gratuluje wszystkim uczestnikom! Osu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Niepodległości

Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, po 123 latach zaborów.
Święto 11 listopada ustanowiono 23 kwietnia 1937, a następnie komuniści znieśli je po zakończeniu II wojny światowej w lipcu 1945 roku. Utraciliśmy wtedy wolność na kolejne 44 lata będąc pod jurysdykcją rosyjskiego okupanta. Święto Niepodległości przywrócono dopiero w 1989 roku po upadku komunizmu w Polsce. Dzisiaj mamy szczęście żyć w pięknym i niepodległym kraju 🙏

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie został zbudowany na polecenie króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. W zamku tym bywali królowie: Jan Sobieski, August Mocny i Stanisław August.
Zamek ma wie­żę w kształcie cylindra. Zbu­do­wa­na jest na kwadratowym fundamencie. Wnę­trze wie­ży ma cztery poziomy. W dolnym mieściło się więzienie do którego spuszczano wieźniów na sznurach. Srednica więzy wynosiła 10,7 me­tra, a grubość murów dochodziła do 4 metrów.
Współcześnie na terenie zamku znajduje sie muzeum daw­nej bro­ni bia­łej, a także armat i u­zbro­je­nia och­ron­nego.

Dzisiaj rano zmarła moja przyjaciółka, najukochańsza Figa… +
Kilkanaście lat temu zabrałem ją ze schroniska przy Marmurowej w Łodzi. Kiedy tylko ja zobaczyłem, od razu skradła moje serce. Była pogodną, piękną dziewczyną. Kochałem ją całym sercem. Figa odwzajemniała mi tą miłość całą sobą, kochając mnie ze wszystkich sił. Wierzę w to, że po drugiej stronie u Pana Boga, spotkamy sie ponownie i wspólnie z moimi przyjaciółmi Rocky i Mira, udamy się ponownie razem na długi, piękny spacer.
Kocham Cię Figusia…(*)

April 13, 2024: Rzgów will host the international tournament Kyokushin Karate World Cup – KYODO WORLD CUP
Rzgów is preparing to host an extraordinary sports event that will provide sports emotions at the highest level. The international tournament of the Kyokushin Karate World Cup – KYODO WORLD CUP, will take place in the picturesque Rzgów, gathering the best players from all over the world who will compete in the following formulas: Kumite Kyokushin, Ibu-kai (kickboxing) and IBU MMA.

For two tense days, several hundred of the most outstanding warriors from all over will fight, competing for the title of the best in their category. Honorary guests from Japan, Pakistan, France, Iran, Cyprus, Azerbaijan, Ukraine, Germany, Italy and many other countries, as well as representatives from all over Poland, will come to present their skills. In total, the tournament will host about 30 countries, as well as the best Polish clubs, including the team of the local Dojo Kokoro club from Andrespol, which will field a dozen or so players.

The European Karate Center & IBU KyodoKyokushin is proud to announce the organization of this event. A modern sports hall in Rzgów at ul. Szkolna 5 will become an arena of competition, welcoming players and fans from all over the world.
The patronage of this great sports event was assumed by the District Office in Łódź and the Mayor of Rzgów, Mateusz Kamiński. The special guest of honor will be the president of the International Budokai Union Kyodo federation, Kancho Maciej Misiak.
The Kyokushin Karate World Cup Tournament – KYODO WORLD CUP, will be an unforgettable event that will attract the attention of the global karate community. It will be an opportunity to observe top-class sports competition and support our favorite players in the fight for championship titles.

13 kwietnia 2024 roku: Rzgów gościć będzie międzynarodowy turniej Puchar Świata w Karate Kyokushin – KYODO WORLD CUP

Rzgów przygotowuje się do przyjęcia niezwykłego wydarzenia sportowego, które zapewni emocje sportowe na najwyższym poziomie. Międzynarodowy turniej Pucharu Świata w Karate Kyokushin – KYODO WORLD CUP, odbędzie się w malowniczym Rzgowie, gromadząc najlepszych zawodników z całego globu, którzy rywalizować będą w formułach: Kumite Kyokushin, Ibu-kai (kickboxing) i IBU MMA.

Przez dwie pełne napięcia dni, kilkuset najwybitniejszych wojowników z całego stanie do walki, rywalizując o tytuł najlepszego w swojej kategorii. Goście honorowi z Japonii, Pakistanu, Francji, Iranu, Cypru, Azerbejdżanu, Ukrainy, Niemiec, Włoch oraz wielu innych państw, a także reprezentanci z całej Polski, przyjadą, aby zaprezentować swoje umiejętności. Łącznie, turniej będzie gościł około 30 krajów, a także najlepsze polskie kluby, w tym drużynę lokalnego klubu Dojo Kokoro z Andrespola, która wystawi kilkunastu zawodników.

Europejskie Centrum Karate & IBU KyodoKyokushin z dumą ogłasza organizację tego wydarzenia. Nowoczesna hala sportowa w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 stanie się areną zmagań, przyjmując zawodników i kibiców z całego świata.

Patronat nad tym wielkim wydarzeniem sportowym przyjęli: Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz Burmistrz Rzgowa, Mateusz Kamiński. Szczególnym gościem honorowym będzie prezydent federacji International Budokai Union Kyodo, Kancho Maciej Misiak.

Turniej Pucharu Świata w Karate Kyokushin – KYODO WORLD CUP, będzie niezapomnianym wydarzeniem, które przyciągnie uwagę światowej społeczności karate. Będzie to okazja do obserwowania najwyższej klasy sportowej rywalizacji oraz wspierania naszych ulubionych zawodników w walce o tytuły mistrzowskie.

Wspominam moich dziadków, Magdalenę i Leona Banasik z Łęczycy, którzy odeszli do domu Pana. Poznali się podczas okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej i byli zgodnym i kochającym się małżeństwem przez kilkadziesiąt lat, wychowując czwórkę dzieci i wielu wnuków.
Jestem świadomy, że śmierć nie jest naszym końcem, jest tylko podróżą do Królestwa Niebieskiego. Od momentu narodzin, dzień za dniem idziemy wciąż naprzód i nieuchronnie zbliżamy się do Boga. Wszystko ma swój początek i wszystko ma też swój koniec, także każdy z nas, któregoś dnia opuści swoją ziemską powłokę i uda się w wędrówkę do Królestwa Bożego.
Jezus Chrystus jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem. Jest obietnicą, nadzieją, zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. Każdy człowiek, który wierzy w Jezusa i przestrzega Jego słów, choćby umarł żyć będzie.
Jezus Chrystus pokazał nam drogę, dał nam przykład i objawił nam Prawdę o życiu i śmierci. Nie lękajmy się, bo On jest naszą Mocą, Pieśnią i Zbawieniem.

Boże, nasz Ojcze, w każdej chwili obdarowujesz nas życiem i na wieki nie przestaniesz tego czynić. Ty jesteś Miłością, a więc i śmierć ciała, jako kara za grzech pierworodny, jest na nas dopuszczona przez Miłość dla naszego dobra. Bądź więc uwielbiony w śmierci naszego ciała i w przyszłym jego zmartwychwstaniu.
Wierzę, że śmierć to Twój potężny i piękny Anioł, posłuszny Twojej woli, który w odpowiednim dniu wyprowadza duszę z ciała i prowadzi ją przed Twoje oblicze. Śmierć jest więc przyjaciółką posłaną przez Miłość do tych, którzy kochają (chociaż także do tych, którzy Ciebie nienawidzą).
Panie Boże, miłosierny Ojcze bądź dzisiaj z moimi bliskmi, którzy wspominają moich dziadków. Utul ich swoim Ojcowskim ciepłem i daj obietnicę życia wiecznego. Wiem, że śmierć jest drogą do ciebie, a więc do wiecznej miłości i szczęścia. Zadaje jednak ona ból nam pozostającym na ziemi, otwiera w nas głęboką ranę, gdyż odchodzący mają w naszym sercu swoje – nie do zastąpienia przez kogokolwiek z ludzi – miejsce Czy sam nie znasz tej rany? Chociaż jesteś Bogiem, a więc Pełnią Szczęścia, czyż nie cierpiałeś najwięcej ze wszystkich, gdy Twój Syn Jedyny umierał na krzyżu…? Dobrze więc rozumiesz  ból po stracie. Zapisz ten ból w swoim Ojcowskim sercu jako mój i krzyż, który teraz niosę i Tobie ofiaruję…Amen.

Codzienność

Codzienność…Podczas prowadzenia zajęć przyjąłem taką zasadę, iż dziecko, które ma urodziny, dostaje ode mnie czarny pas na jeden treninng. To taki prezent urodzinowy. Dzięki temu, młody człowiek może poczuć się przez chwilę, jak nauczyciel karate. Współprowadzi ze mną zajęcia, wymyśla ćwiczenia, dyscyplinuje innych. Potem oczywiście na końcu są życzenia i tradycyjne cukierki 🙂

Kamil Bazelak: Rozciąganie do szpagatu!

https://youtu.be/ZNGXxMNUVzo

Powered by ST.