Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej oczekiwali na przyjście Boga, Króla całej ziemi. Świątynia była zniszczona i splądrowana, Jerozolima w ruinach. Przyjście Pana zapowiada zarówno Trito- Izajasz, przedstawiony, jako posłaniec Ducha Bożego, niosący nadzieję zgnębionym Judejczykom, co potwierdza Jezus w Ew. Łukasza (4, 16-21), mówiąc, że te proroctwo odnosi się do Niego, jak i prorok Zachariasz, który kilkaset lat przed nadejściem Chrystusa zapowiada nadejście Pana, pokornego i zwycięskiego Króla, dobrego pasterza, który zostanie zraniony i zabity.
” Oto Twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy, zbawiający, pokorny! Jedzie na ośle, oślątku, źrebięciu oślicy! On zniszczy rydwany Efraima i konie Jerozolimy, złamie łuk wojenny, ogłosi pokój narodom, a Jego panowanie od morza do morza i od Rzeki aż po krańce ziemi.” (Za 9, 9-10)
Pan Bóg dzisiaj, w tym trudnym czasie, daje nam szansę na nowy początek, nowe oczekiwanie na nadejście Chrystusa. Od nas zależy jak ten czas wykorzystamy, czy będziemy się radować nadejściem Pana, czy przygnębieni, przytłoczeni obecną sytuacją w naszym kraju (podobnie jak Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej), pogrążymy się w defetyzmie, smutku i rozpaczy +

« »