Po piąte: „Nie zabijaj”. Taki jest stosunek Boga do aborcji. Aborcja jest złem i żadne frazesy wykrzykiwane przez liberałów tego nie zmienią. Wraz z postulatami dotyczącymi aborcji idą w parze dewastacje obiektów sakralnych, pobicia księży dewastacje obiektów sakralnych, pobicia księży dewastacje obiektów sakralnych, pobicia księży i modlących się ludzi, profanacje, wykrzykiwanie obrzydliwych i wulgarnych haseł przez neo-lewicowe kobiety i idących im w sukurs męskich liberałów. Lewica przy okazji tematu aborcji pragnie ugrać dewastację wiary chrześcijańskiej. Zadajmy sobie pytanie, co powiedziałby na to wszystko Bóg, jakie miałby zdanie? Czy Bóg pochwalałby aborcję i niszczenie jego stworzenia? Oczwiście, że nie, a jasną i prostą odpowiedź mamy w Dekalogu. Wprawdzie nie jesteśmy zbawieni przez Prawo (Dekalog), ale z łaski przez wiarę, jak napisał apostoł Paweł, ale to nie zwalnia nas jednak od przestrzegania Prawa.
Apeluję zatem o rozsądek, miłosierdzie i empatię, bo to Bóg daje życie, a człowiek nie ma prawa go odbierać. Każdy człowiek, który odbiera życie komuś innemu, każda kobieta, która zabija swoje dziecko, biorą na swoją duszę ciężar, który będzie z nimi przez całe ich doczesne życie. Bóg nie chce takiego ciężaru dla ludzi, albowiem jest On miłością i absolutnym miłosierdziem.

« »