Archiwum dla: wykłady


W VII Kampanii Białych Serc organizowanej przez Mariusza i Anielę Zalewskich wziął udział zawodnik sportów walki Kamil Bazelak ( 1 Dan Sei Budokai). Popularny „Vanderlei” dał wykład na temat narkotyków i przemocy w Gimnazjum nr.2 im.Kardynała Wyszyńskiego w Niedzborzu. Wskazywał młodym ludziom inne alternatywy, przykłady i wzorce jak można żyć z dala od przemocy, agresji i środków odurzających.

Zachęcamy do obejrzenia filmu z wykładów:

Kamil Bazelak – strongman i karateka wziął udział w charytatywnych wykładach dla młodzieży zorganizowanych przez środowiskowy hufiec pracy OHP w Łodzi. Podczas seminarium uczestnicy spotkania na zasadzie pytań rozmawiali ze strongmanem na temat suplementacji,diety i metodyki treningów.Poruszone były też kwestie szkodliwości dopingu, a także przyjmowania narkotyków.

Kamil Bazelak starał się wskazać młodym ludziom alternatywy dobrego życia, które skutkować będą rozwojem duchowym, intelektualnym i fizycznym.Jednocześnie przestrzegał przed destruktywnymi wpływami środowiska i bezkrytycznym naśladownictwem negatywnych wzorców płynących z telewizji czy internetu. Popularny Vanderlei namawiał słuchaczy do ćwiczeń siłowych i treningów karate nakreślając młodym ludziom korzyści jakie płyną z uprawiania sportu…

Powered by ST.