Archiwum dla: wola Boga


Kamil Bazelak i ks. Jacek Szewczyk na Campo Bosco

Słyszałem różne opowieści o kapłanach, którzy postępują niezgodnie z wolą Boga. W każdym stadzie owiec, zawsze trafi się „czarna owca”, to jest nieuniknione. Tak jest w każdym środowisku, w każdej społeczności, między innymi wśród policjantów, prokuratorów, lekarzy, księży, nauczycieli i etc. Ja na swojej drodze nie spotkałem jednak nigdy żadnego księdza żyjącego niegodnie i wbrew naukom Jezusa.
Każdy ksiądz zakładając na siebie sutannę, winien świecić bezwzględnym przykładem, gdyż staje się rycerzem Jezusa Chrystusa. Jego powinnością jest Ewangelizacja i codzienna egzystencja, jak najbliżej Boga. Ksiądz powinien być „święty” w dosłownym tego słowa znaczeniu. Odrzucenie i eliminacja grzechu w swoich uczynkach, nawracanie ludzi na wiarę chrześcijańską, modlitwa, naśladowanie Jezusa Chrystusa, stanowienie wzoru wartości dla wiernych, dobre uczynki – to wszystko powinno być cechami charakteryzującymi każdego księdza. Nie ma w Kościele Chrześcijańskim miejsca dla księży żyjących w grzechu, księży popełniających świadomie jakiekolwiek haniebne uczynki. Każdy kapłan powinien być bezwzględnie drogowskazem dla ludzi, ich przewodnikiem w wierze. Księża na ziemi stanowią elitarną Armię Boga i muszą żyć zgodnie z Dekalogiem, w całkowitej jedności ze Stwórcą.
Kościół jest miejscem szczególnym. Jak powiedział Jezus Chrystus: „Mój dom ma być domem modlitwy…” (Ew.św Mateusza 21-13)
Niech więc Kościół będzie dla wszystkich ludzi miejscem świętym, opoką, schronieniem i miejscem modlitwy do Boga.

Pozdrawiam wszystkich chrześcijan i patriotów
Kamil Bazelak

Jak mówi czwarte przykazanie – „Przestrzegaj dnia świętego, aby go święcić”. Siódmy dzień tygodnia powinniśmy czcić zgodnie z Dekalogiem Biblijnym, gdyż jak napisano w Księdze Rodzaju Pan Bóg ukończył w dniu szóstym swoje dzieło stworzenia, nad którym pracował i odpoczął dnia siódmego. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym.

W Ewangelii św. Marka, nasz Zbawiciel  Jezus Chrystus powiedział nam, że  Sabat został ustanowiony dla człowieka. Niedziela jest więc dniem radości, szczęścia, jedności z Bogiem i jedności z rodziną.  Jedność z Bogiem osiągamy poprzez udział w niedzielnym Nabożeństwie i modlitwach, a jedność z rodziną polega na wspólnym spędzaniu czasu, okazywaniu sobie miłości, szacunku, Ciekawym pomysłem jest rodzinny obiad, pójście na spacer, wyjazd na wycieczkę czy do kina. Niedziela jest dniem integracji rodzinnej. Powinniśmy powstrzymywać się od wykonywania ciężkiej pracy fizycznej czy pracy zarobkowej. Wyjątkami są takie zawody jak lekarz, pielęgniarka, strażak czy policjant. Wszelkiego rodzaju hipermarkety żerujące na ludziach, niewolniczo wykorzystywanych do pracy w niedzielę, w tym dniu powinny być pozamykane, jak to ma na przykład miejsce w Niemczech.

Niedziela powinna łączyć ludzi, a nie dzielić. Niedziela powinna być dniem radości, a nie męki. Pamiętajcie o tym szczególnym dla naszej wiary niedzielnym dniu świętym, aby zawsze celebrować go zgodnie z wolą Boga.

Pozdrawiam wszystkich chrześcijan i patriotów
Kamil Bazelak

Powered by ST.