Archiwum dla: wierzący w Jezusa


Jezus dał nam Nowe Przymierze z Bogiem. Tchnął w nas Ducha Świętego i stał się drogowskazem dla wszystkich, którzy uwierzyli w Niego. Jezus dał nam prawdziwą wiarę, nawracając nie wierzących, wątpiących i wyznających fałszywych bogów. Jezus nie podzielił wiary chrześcijańskiej na wyznania, ale ludzie to zrobili wywyższając się nad Boga. Katolicyzm, protestantyzm, prawosławie, to wyznania stworzone przez ludzi, którzy postawili się nad samym Bogiem.
Kto dał ludziom prawo do zmieniania Dekalogu, oddawanie czci Boskiej papieżom, patriarchom i innym ludziom? Bóg powiedział nam: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie!
Człowiek wierzący w Jezusa powinien być przede wszystkim chrześcijaninem, a nie fanatycznym wyznawcą jakichś odłamów religijnych. Chrześcijaństwo to nasza wiara, a nie wyznanie religijne.
Pismo Święte i zawarte w nim słowa Jezusa są najważniejsze i powinny kierować naszym życiem.
Chrześcijanin to człowiek głębokiej wiary, który zaufał i uwierzył Jezusowi Chrystusowi, albowiem Jezus zwyciężył śmierć i Zmartwychwstał, dając Zbawienie wierzącym. Wiara chrześcijańska polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności. To nasze świadectwo wiary!

Kamil Bazelak Campo Bosco

Wielkimi krokami zbliża się do nas Nowy Rok. Chciałbym, aby wszyscy wierzący w Jezusa zatrzymali się i w Nim uznali Boga, wzniosłego wśród narodów i wzniosłego na ziemi. On jest bowiem zmartwychwstaniem i życiem wiecznym. Kto w Niego wierzy, choćby umarł żyć będzie, a kto żyje i wierzy w Niego, nie umrze na wieki. On jest naszą Światłością, Drogą i Prawdą. Ustawmy Jezusa na piedestale najczystszej miłości, wychwalajmy go za Jego dobroć, łaskę i miłosierdzie.
Bądźmy czyści i wolni od Zła. Walczmy z grzechem i grzesznymi myślami. Pokonajmy w sobie Szatana, wypełnijmy nasze serce miłością i lojalnością. Bądźmy wdzięczni, za wszystkie błogosławieństwa, które na nas spływają, przez Jezusa Pana Naszego.
Życzę Wam Moi Drodzy, wszelkich łask i błogosławieństw Bożych, realizacji planów, marzeń i konsekwentnego zmierzania do celu, jaki sobie obraliście. Szczęśliwego Nowego Roku i udanej zabawy Sylwestrowej.

„Postępujcie, jako dzieci Światłości, bo owocem Światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda.” (Ef. 5.8.9)

Pozdrawiam wszystkich chrześcijan i patriotów
Kamil Bazelak

Powered by ST.