Archiwum dla: Pan Bóg


 

Nasi rodzice są z nadania Boga narzędziami Bożymi, które przekazują dalej nowe życie. Taki jest odwieczny plan Boga zakładający, że mężczyzna połączy się z kobietą i na świecie pojawi się dziecko Boże. Bóg jest źródłem życia, nasi rodzice są tylko narzędziami pomiędzy Bogiem a nowym życiem. Dlatego Bóg nakazuje nam czcić matkę i Ojca, bez względu na to czy późniejszymi czynami w swoim życiu na taki szacunek sobie zasłużyli. Oddawanie czci swoim rodzicom jest naszą powinnością i dzięki takiej postawie otrzymamy od Boga nagrodę w postaci długiego życia. Dzieci, które czczą swoich rodziców są błogosławione. Trzeba to robić słowami, myślami i postępowaniem. Szacunek rodzi szacunek. Oddawanie czci to właśnie ten szacunek. Narodziny dziecka to cud Boży, dlatego też człowiek musi oddawać cześć swoim rodzicom, którzy byli narzędziami w rękach Boga. Oddawanie szacunku rodzicom, jacy by oni nie byli to jedno. Najważniejszym jest jednak wieczne oddawanie czci największemu Ojcu, jakim jest Pan Bóg.
Pamiętaj o tym wszystkim i czcij Ojca swego i matkę swoją!

Pozdrawiam wszystkich chrześcijan i patriotów
Kamil Bazelak

Jak mówi czwarte przykazanie – „Przestrzegaj dnia świętego, aby go święcić”. Siódmy dzień tygodnia powinniśmy czcić zgodnie z Dekalogiem Biblijnym, gdyż jak napisano w Księdze Rodzaju Pan Bóg ukończył w dniu szóstym swoje dzieło stworzenia, nad którym pracował i odpoczął dnia siódmego. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym.

W Ewangelii św. Marka, nasz Zbawiciel  Jezus Chrystus powiedział nam, że  Sabat został ustanowiony dla człowieka. Niedziela jest więc dniem radości, szczęścia, jedności z Bogiem i jedności z rodziną.  Jedność z Bogiem osiągamy poprzez udział w niedzielnym Nabożeństwie i modlitwach, a jedność z rodziną polega na wspólnym spędzaniu czasu, okazywaniu sobie miłości, szacunku, Ciekawym pomysłem jest rodzinny obiad, pójście na spacer, wyjazd na wycieczkę czy do kina. Niedziela jest dniem integracji rodzinnej. Powinniśmy powstrzymywać się od wykonywania ciężkiej pracy fizycznej czy pracy zarobkowej. Wyjątkami są takie zawody jak lekarz, pielęgniarka, strażak czy policjant. Wszelkiego rodzaju hipermarkety żerujące na ludziach, niewolniczo wykorzystywanych do pracy w niedzielę, w tym dniu powinny być pozamykane, jak to ma na przykład miejsce w Niemczech.

Niedziela powinna łączyć ludzi, a nie dzielić. Niedziela powinna być dniem radości, a nie męki. Pamiętajcie o tym szczególnym dla naszej wiary niedzielnym dniu świętym, aby zawsze celebrować go zgodnie z wolą Boga.

 

Powered by ST.