Archiwum dla: Ostrężnik


Obóz Karate na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej.

Kamil Bazelak podczas swojej eskapady po średniowiecznych warowniach odwiedził rezerwat Ostrężnik, gdzie znajdują się ruiny najbardziej enigmatycznego zamku średniowiecza.

Ruiny zamku w Ostrężniku nie zostały do dzisiaj solidnie zbadane – powiedział Kamil Bazelak –To najbardziej tajemniczy zamek średniowieczny w historii Polski. dowiedz się więcej »

Powered by ST.