Leźnica Wielka miejsce mojego dzieciństwa pierwszy raz w oficjalnych dokumentach pojawiła się jako wieś 1 marca 1357 r. Wieś ta darowana została przez króla Kazimierza Wielkiego arcybiskupowi Jarosławowi ze Skotnik.
W XIV wieku Leźnicę Wielką dzierżawią dwie rodziny: Jastrzębiec (Leźniccy w XV-XVI w.) oraz Janina. W pierwszej połowie XV wieku właścicielem Leźnicy był wojewoda łęczycki Ścibor z Borysławic. Kolejnym zarządcą w drugiej połowie XV wieku został kasztelan inowłodzki Piotr Tłuk ze Strykowa herbu Jastrzębiec, a kolejną została Wincencjanna z Ujazdu.
W pierwszej połowie XVII wieku majątkiem rządził dziekan gnieźnieński i kanonik krakowski Marcin Karnkowski herbu Junosza, a po nim misjonarze łowiccy (2 poł. XVIII w.). Kolejnym zarządcą w schyłku XVII wieku został marszałek konfederacji targowickiej – Stanisław Szczęsny Potocki herbu Piława, a po nim wojewoda łęczycki i generał-lejtnant wojsk koronnych Stanisław Kostka Gadomski herbu Rola. Na przełomie XVIII i XIX wieku Leźnicą rządziła rodzina Dąbrowskich herbu Ogon. W XIX wieku majątek przejęła rodzina Prądzyńskich herbu Grzymała, z której wywodził się jeden z dowódców powstania listopadowego – gen. Ignacy Prądzyński. Do dzisiaj na cmentarzu w Leźnicy Wielkiej znajduje się rodzinne mauzoleum Prądzyńskich. Cmentarz ten powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Ostatni prywatni właściciele Leźnicy to rodzina Wernerów w końcu XIX/XX w.
W Leźnicy Wielkiej oprócz osiedla wojskowego znajdują się dwie jednostki wojskowe: 1 Dywizjon Lotniczy oraz 1 Batalion Szwoleżerów Ziemi Łęczyckiej. W Leźnicy znajduje się też zabytkowy kościół z XVIII wieku i cmentarz z rodzinnym grobowcem Prądzyńskich.
Parafia w Leźnicy Wielkiej do jednej z najstarszych na terenie Polski. W księgach sądowych w Łęczycy znajdują się wzmianki z 1393 r. o wikariuszu kościoła lz Leźnicy Wielkiej Stanisławie i z 1397 r. o plebanie Dziersławie z Leźnicy Wielkiej. Z faktów tych można wywnioskować, że parafia w Leźnicy powstała u schyłku XIII wieku.
Pierwotny kościół drewniany w Leźnicy Wielkiej Kościół św. Jakuba Apostoła, który został zbudowany w XIII wieku niestety nie dotrwał do naszych czasów. Z uwagi na fatalny stan drewna użytego do budowy Kościoła zdecydowano się go ok. 1741-1746 r. rozebrać i postawić nową świątynię, którą oglądamy do dzisiaj. W 1882 r. kościół został rozbudowany i postawiono neogotycką, frontową przybudówkę i murowaną zakrystię. W czasie II wojny światowej Kościół został zamieniony przez Niemców na koszary wojskowe, później na magazyn zboża, kino, aż w końcu stał się magazynem wojskowym. W styczniu 1945 roku Kościół mocno uszkodziła artyleria niemiecka. Po zakończeniu wojny odnowił go proboszcz, ks. Ludwik Ziętek.

W Leźnicy Wielkiej mieszkałem niemal od swoich narodzin do roku 1986. Wychowywałem się na osiedlu wojskowym, chodziłem do szkoły podstawowej w Parądzicach im. Lucjana Szenwalda. Uroczyste otwarcie szkoły wraz z inauguracją nowego roku szkolnego nastąpiło 1 września 1964 r. Szkoła została zamknięta w 2013 roku z powodu braku uczniów.
W pobliżu szkoły był staw, w którym jako dziecko łapałem kijanki. Mój ojciec Karol Bazelak był starszym sierżantem sztabowym, szefem służby chemicznej. Mieszkałem najpierw w bloku numer 6, a potem w 14 na pierwszym piętrze, w mieszkaniu czteropokojowym po pułkowniku. Pierwszej Komunii Świętej udzielał mi ks.Stanisław Wasilewski, który obecnie przebywa w domu Księży Emerytów Archidiecezji Łódzkiej przy ul. św. Wojciecha 3 w Łodzi.
Dzisiejsza Leźnica Wielka, niegdyś tętniąca życiem zamieniła się w martwe osiedle, gdzie mieszka niewielu ludzi. Kino zostało zamknięte, zalew leźnicki, który był czystym akwenem, na którym można było popływać kajakiem, łódką, rowerkiem wodnym stał się śmierdzącym zalewiskiem, w którym nie można już pływać. Szkoła w Parądzicach została zamknięta pięć lat temu, a przedszkole przy parku Jordanowskim niedawno. Leźnica Wielka umiera. Brakuje tu pieniędzy, których nie brakowało za czasów komuny. Osiedle w Leźnicy było dofinansowane, czyste, a dzisiaj brakuje tutaj mieszkańców. Gdyby ktoś zadecydował się zainwestować w infrastrukturę, oczyszczenie zalewu, stworzenie tam ośrodka wypoczynkowego wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego, to Leźnica Wielka znów zaczęłaby tętnić życiem.