Jak mówi czwarte przykazanie – „Przestrzegaj dnia świętego, aby go święcić”. Siódmy dzień tygodnia powinniśmy czcić zgodnie z Dekalogiem Biblijnym, gdyż jak napisano w Księdze Rodzaju Pan Bóg ukończył w dniu szóstym swoje dzieło stworzenia, nad którym pracował i odpoczął dnia siódmego. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym.

W Ewangelii św. Marka, nasz Zbawiciel  Jezus Chrystus powiedział nam, że  Sabat został ustanowiony dla człowieka. Niedziela jest więc dniem radości, szczęścia, jedności z Bogiem i jedności z rodziną.  Jedność z Bogiem osiągamy poprzez udział w niedzielnym Nabożeństwie i modlitwach, a jedność z rodziną polega na wspólnym spędzaniu czasu, okazywaniu sobie miłości, szacunku, Ciekawym pomysłem jest rodzinny obiad, pójście na spacer, wyjazd na wycieczkę czy do kina. Niedziela jest dniem integracji rodzinnej. Powinniśmy powstrzymywać się od wykonywania ciężkiej pracy fizycznej czy pracy zarobkowej. Wyjątkami są takie zawody jak lekarz, pielęgniarka, strażak czy policjant. Wszelkiego rodzaju hipermarkety żerujące na ludziach, niewolniczo wykorzystywanych do pracy w niedzielę, w tym dniu powinny być pozamykane, jak to ma na przykład miejsce w Niemczech.

Niedziela powinna łączyć ludzi, a nie dzielić. Niedziela powinna być dniem radości, a nie męki. Pamiętajcie o tym szczególnym dla naszej wiary niedzielnym dniu świętym, aby zawsze celebrować go zgodnie z wolą Boga.