Kontuzja Kamila Bazelaka na gali KSW 18, którą widać wyraźnie na filmie.

http://www.youtube.com/watch?v=mHzO4JDYmDc

« »