Kategoria: Religia chrześcijańska


Drugi odcinek vloga chrześcijańskiego – Kamil Bazelak: Jak pokonać lęk? (odc.2)

Wczoraj, jako woluntariusze Grupy Zalewski Patrol (filia łódzka) wraz z Małgorzatą Ubowską wzieliśmy udział w patrolu mającym na celu lokalizację osób bezdomnych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Patrolowane były tereny Koluszek, Brzezin, Andrespola, Bukowca i okolicznych miejscowości, gdzie w pustostanach mogły przebywać osoby bezdomne. Udało się w jednym z pustostanów odnaleźć człowieka bezdomego. Otrzymał on od Grupy Zalewski Patrol gorącą kawę, wodę mineralną i soki. Kolejny patrol już wkrótce!
Jednocześnie filia łódzka Grupy Zalewski Patrol poszukuje woluntariuszy chętnych do niesienia pomocy osobom bezdomnym.
Kontakt z nami to: grupazalewski.lodz@gmail.com.

Jak pokonać w sobie nienawiść? Czym się kierować w życiu? Pierwszy odcinek vloga chrześcijańskiego – Kamil Bazelak: Jak pokonać nienawiść? (odc.1).

Nieopodal dzisiejszej kolegiaty na łące znajdował się słowiański gród zwany obecnie  Szwedzką Górą, który istniał od VI do XIII wieku. Początek powstania kolegiaty w Tumie można datować od 997 roku.

Początkowo mieściło się tutaj opactwo benedyktynów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego. Wedle przekazów historycznych w 1140 roku opactwo zostało przeniesione do Mogilna, a sam budynek rozebrano, aby w 1141 roku na rozkaz Arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina rozpocząć budowę właściwej kolegiaty. Prace trwały do 1161 roku i piecze nad nimi sprawował biskup płocki Aleksander z Malonne. Oficjalna konsekracja kościoła w Tumie miała miejsce 21 maja 1161 roku i od tej pory Kolegiata funkcjonowała pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego podobnie jak wcześniej Benedyktyni. Legenda głosi,że kolegiatę przyniósł na to miejsce diabeł Boruta zostawiając na wieży kościoła ślady swoich kopyt. To oczywiście bajka, ale podnosi koloryt tej budowli.
W  Kolegiacie w Tumie odbywały się tzw. synody prowincjonalne, które były zjazdami duchownych z całej prowincji. Wedle przekazów historycznych odbyło się ich 21. Po raz ostatni duchowni spotkali się w 1547 roku.
Kolegiata w Tumie doskonale spełniała rolę religijną, jednakże nie sposób wspomnieć o jej ważnej roli obronnej, gdyż w  1241roku swoje miecze stępili na niej Tatarzy, którzy nie zdołali jej zdobyć. W1293 roku częściowo zdobyli ja jednak Litwini mordując ludzi, którzy się tam schronili bądź biorąc ich w niewolę. W XIV wieku dwukrotnie Kolegiata była najeżdżana przez Krzyżaków co spowodowało, że przez wiele lat była bardzo zrujnowana. Pod koniec XIV wieku odbudowano ją, a po pożarze w 1473 roku dokonano jej przebudowy zmieniając jej romański charakter na bardziej gotycki.-W 1705 roku podczas najazdu Szwedów na Łęczycę zniszczono również Kolegiatę w Tumie, która potem mozolnie odbudowywano. W XVIII wieku Kolegiatę przebudowano na styl klasycystyczny. Obok niej postawiono drewniany kościół św. Mikołaja, który stoi do dzisiaj.-W 1818 roku na podstawie zarządzeń  cara Aleksandra I Romanowa archikolegiata stała się zwykłym kościołem parafialnym, co miało miejsce, aż do 1915 roku. Podczas drugiej wojny światowej Kolegiata została zniszczona i splądrowana. Dopiero w 1947 roku Jan Koszczyc Witkiewicz rozpoczął odbudowę kościoła. 20 lipca1947 roku odprawiono w kolegiacie pierwszą mszę. Prace rekonstrukcyjne udziałem archeologów trwały jednak kolejne kilkanaście lat. Podczas remontu znaleziono resztki opactwa Benedyktynów z 997 roku.W 1961 roku Kolegiata rozpoczęła swoje normalne funkcjonowanie, a w 1992 roku roku nadano jej rangę archikolegiaty.-Warto tutaj zajrzeć, gdyż nie ma chyba drugiego takiego  miejsca w Polsce robiącego tak niesamowite wrażenie. Kolegiata w Tumie to nie tylko olbrzymi kościół, ale i budowla obronna.
Polecam wszystkim lubiącym historię tak jak ja.Przyjazd tutaj z rodziną to fajna alternatywa na niedzielne, ciepłe popołudnie.

Dzisiaj w trasie 🙏

Budowę kościoła ewangelicko-augsburskiego w Ozorkowie rozpoczęto w 1840 roku, a zakończono w 1842 roku. Większość kosztów budowy pokrył z najzamożniejszych parafian – Chris­t­ian Wil­helm Werner. Kościół w Ozorkowie został poświęcony 9 października 1842 roku. Był to w wtedy z najbardziej okaza­łych protes­tanc­kich kościołów w Polsce. Zbudowano go w kształcie pros­tokąta, w stylu późnok­lasy­cysty­cznym. Fasadę ozdo­biono wysokim portykiem wspar­tym na czterech korync­kich kolum­nach i zwieńc­zono trójkąt­nym fron­tonem. Na rogach kościoła zna­j­dują się pseudo­ryza­l­ity. Na szczy­cie każdego z nich stoją rzeźby trzech apos­tołów – w sumie jest ich dwu­nastu na czterech pseudoryzalitach. Dach kościoła przykryty jest kop­ułą pokrytą cynkową blachą na której znajduje się latarnia z wysokim krzyżem. Wnętrze kościoła podzielone jest na trzy nawy za pomocą końskich kolumn. Nad nawami zna­j­dują się dwupiętrowe, drew­ni­ane empory. W kościele znajduje się zabytkowa chrz­ciel­nica i krucy­fiks z XIX wieku oraz wiszący w głównym ołtarzu obraz przed­staw­ia­jący Jezusa Chrys­tusa i apos­tołów.
Dwie wojny światowe odcisnęły swoje piętno na ozorkowskim kościele. W 1918 roku żołnierze niemieccy ukradli z niego organy. Z kolei po II wojnie świa­towej w koś­ciele był obóz jeniecki dla Niemców i volksdeutchów. Wnętrza kościoła zostało poważnie zniszczone, a wszystkie zabytkowe artefakty rograbione. Po lik­widacji obozu kościół przeszedł we władania kościoła rzym­skoka­tolick­iego i zyskał wezwanie św. Tadeusza. Ewan­ge­lików z Ozorkowa wspierał w tym cza­sie, dojeżdża­jący z Łodzi z parafii św. Mateusza ksiądz Karol Kotula. Nabożeństwo odpraw­iał przy mau­zoleum Schlösserów na cmen­tarzu ewan­gelickim.Dopiero w 1953 roku udało się ewangelikom odzyskać koś­ciół dla parafii ozorkowskiej.
Od 17 marca 1994 roku koś­ciół nosi wezwanie Dwu­nastu Apos­tołów Jezusa Chrys­tusa.

Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Wskazuje nam drogę, jaką mamy zmierzać przez życie.Grzech świadomy popełniany z rozmysłem, grzech nieświadomy prowadzą do zguby naszej duszy. Uwolnijmy się od tego zła. Pokonajmy grzech, wyzbądźmy się lęku, a przestaniemy być dziećmi lęku. Zaufajmy Panu, a nasze życie się odmieni.

Zawierz Jezusowi, a w nim znajdziesz schronienie. Zaufanie to twój akt woli, wobec Pana. Kiedy będziesz czujny i uważny, możesz świadomie poszukać w Nim schronienia. Kiedy tylko poczujesz,że nadchodzi w twoim życiu niepokój i lęk zwróć się do Niego. Jezus będzie twoją bezpieczną przystanią, miejscem, do którego uciekniesz przed lękiem.

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.” (1 P 5-8)

 

Największy mój autorytet wśród ludzi –Mariusz Zalewski, naczelnik Grupy Zalewski Patrol, która pomaga osobom bezdomnym, uzależnionym, a także chorym dzieciom i dorosłym. Mariusz przeszedł w swoim życiu przez „piekło”, świadomie stał się bezdomny, aby poznać życie ludzi na ulicy. Dzisiaj im bezinteresownie pomaga, organizuje Białe Marsze – kamapanie przeciwko narkotykom i przemocy. Zawsze go stawiam i będę stawiał za wzór człowieka.

Lęk to ulubiona broń Szatana, nie zwalczaj więc lęku lękiem. Rzuć mu odważne wyzwanie i pokonaj go czystym sercem. Uświadom sobie, że Bóg odbiera lękowi wszelką siłę oddziaływania na ciebie. To co afirmujesz i w co wierzysz decyduje o twojej przyszłości. Odrzuć negatywne myślenie i módl się do Pana o pozytywne wartości. Uświadom sobie, że Bóg jest w tobie i dlatego traktuj go z szacunkiem. Nigdy nie poniżaj samego siebie. Nie myl pokory z samoudręczaniem i poniżaniem siebie. Bądź odważny i dąż do szczęscia!

 

Każdego dnia umieram, aby narodzić się na nowo. Żyję jako ten, którym jestem. Jestem słabym człowiekiem, zdarza mi się upadać, ale zawsze się podnoszę. Nie poddaję się. Umieram dla lęku i żyję w wierze w Boga. Każdy dzień bez grzechu, który uda mi się przeżyć to moje wielkie zwycięstwo. Żyję dla Boga i codziennie doświadczam swoich nowych narodzin.

Powered by ST.