Wpisy z: Luty 4th, 2017


Polecam wszystkim utwór chrześcijańskiej ekipy Heres/WZN – „Świat ci tego nie da”. Taka muzyka motywuje mnie do życia i do pogłębiania swej wiary. Gdy wyszedłem do walki przy dźwiękach „Zetaigreka” aka „Heres” – Wyrwani z niewoli – Ku Wolności, wygrałem swoją pierwszą walkę z Karlem Etheringtonem.

Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.” (1P 5,5)

Pokora nie jest tchórzostwem, poniżaniem się, ani służalczością. Takie postawy są karykaturą tej cechy. Pokora jest prawdą o samym sobie, skromnością i uczciwością emocjonalną. Oznacza ona pozytywne, konstruktywne podejście do życia w wierze, w Jezusa. Przeciwieństwem pokory jest zaś pycha, próżność i bufonada. Dlatego też ci wszyscy, którzy się wywyższają nad innymi, epatując swym bogactwem, władzą, możliwościami, czy umiejętnościami, zostaną w swoim czasie poniżeni i rozliczeni przez Boga, który ich właściwie i sprawiedliwie osądzi. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia i ich karze, a łaskę i miłosierdzie okazuje tylko tym pokornym.

Kamil Bazelak krzyż

Powered by ST.