Wpisy z: Sierpień, 2012


Kamil Bazelak odwiedził Zamek w Pilicy!

Kamil Bazelak podczas swojej podróży po Jurze Krakowsko -Częstochowskiej zawitał do Smolenia, a potem również do malowniczej Pilicy, gdzie  zwiedził XIV wieczną murowaną warownię.

Kamil Bazelak odwiedził Zamek w Pilicy

Kamil Bazelak odwiedził Zamek w Pilicy

– Zamek najprawdopodobniej wybudowano na przełomie XIII i XIV wieku – powiedział Kamil Bazelak –Nie wiadomo dokładnie przez kogo. Jedynym pewnikiem jest to, że już w XIV wieku twierdza należała do rodu Toporczyków, którzy mieli również zamek w Smoleniu. dowiedz się więcej »

Kamil Bazelak na Zamku Tenczyn w Rudnie!

Kamil Bazelak odwiedził wieś Rudno położonej niedaleko wsi Tenczynek, gdzie stoi średniowieczny Zamek Tenczyn.

Kamil Bazelak na Zamku Tenczyn w Rudnie

Kamil Bazelak na Zamku Tenczyn w Rudnie

– Pierwsza oficjalna wzmianka o Zamku Tenczyn pochodzi z 1308 roku i jest to dokument wydany przez króla Władysława Łokietka – powiedział Kamil Bazelak – Sam zamek początkowo drewniany zbudował około 1319 roku kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. dowiedz się więcej »

Kamil Bazelak na Zamku w Rabsztynie!

Kamil Bazelak zawitał do pięknej miejscowości Rabsztyn niedaleko Olkusza, gdzie na malowniczym wzniesieniu znajdują się ruiny zamku rycerskiego.

Kamil Bazelak na Zamku w Rabsztynie

Kamil Bazelak na Zamku w Rabsztynie

-Zamek w Rabsztynie powstał w XIII wieku i był początkowo drewniany, jednakże w XIV wieku na rozkaz Kazimierza Wielkiego na jego miejscu została wybudowana murowana warownia – powiedział Kamil Bazelak-  Pod koniec XIV wieku właścicielem zamku został bliski współpracownik króla Jagiełły Spytko Melsztyński herbu Leliwa. dowiedz się więcej »

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Besiekierach

Kamil Bazelak w trakcie swojej wędrówki po polskich zamkach odwiedził wieś Besiekiery w gminie Grabów niedaleko Łęczycy, gdzie znajdują się ruiny murowanej warowni.

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Besiekierach

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Besiekierach

-Zamek w Besiekierach zbudowano prawdopodobnie na przełomie XV i XVI wieku na rozkaz Mikołaja lub Wojciecha Sokołowskiego herbu Pomian – powiedział Kamil Bazelak – Wspomnieć należy,że w owych czasach wieś Besiekiery należała do rodu Pomianów-Sokołowskich. dowiedz się więcej »

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Wyszynie

Kamil Bazelak po odwiedzinach w ruinach warowni w Borysławicach Zamkowych i Kole wybrał się do wsi Wyszyna, gdzie znajdują się pozostałości imponującego niegdyś zamku Grodzieckich.

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Wyszynie

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Wyszynie

-Zamek w Wyszynie został zbudowany Grodzieckich herbu Dryja w połowie XVI wieku – powiedział Kamil Bazelak – Na zamku gościł między innymi król Stefan Batory, który zatrzymał się tutaj, aby wziąć udział w polowaniu . dowiedz się więcej »

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Kole

Prosto z enigmatycznych ruin warowni w Borysławicach Zamkowych Kamil Bazelak udał się w malowniczą okolicę nad rzeką Wartą, gdzie znajdują się ruiny średniowiecznego Zamku w Kole.

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Kole

Kamil Bazelak na ruinach Zamku w Kole

– Zamek w Kole został zbudowany w połowie XIV wieku na rozkaz Kazimierza Wielkiego – powiedział Kamil Bazelak – Kazmierz Wielki przyjmował tutaj poselstwo tajnej organizacji szlachty z ziemi chełmińskiej tzw. Związku Jaszczurzego walczącej z uciskiem Krzyżaków. Po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem zamek ten pełnił ważną rolę strategiczną i podejmowano w nim szereg ważnych decyzji rzutujących na dalszą wojnę z Krzyżakami. dowiedz się więcej »

Strongman i zawodnik KSW Kamil Bazelak podczas swojej wakacyjnej wędrówki po polskich warowniach zawitał do miejscowości Borysławice Zamkowe, gdzie znajdują się ruiny gotyckiego zamku.

Kamil Bazelak na Zamku w Borysławicach Zamkowych

Kamil Bazelak na Zamku w Borysławicach Zamkowych

Zamek w Borysławicach Zamkowych został wybudowany przez prymasa Wojciecha Jastrzębca, arcybiskupa gnieźnieńskiego w 1425 roku – powiedział Kamil Bazelak- Podobno w tej twierdzy prymas ulokował swój olbrzymi majątek, który został mu potem skradziony przez stryjecznego wnuka Dziersława z Rytwian. dowiedz się więcej »

Kamil Bazelak tym razem odwiedził  miejscowość Inowłódz, gdzie znajduje się kolejny średniowieczny zamek na trasie jego wakacyjnej wędrówki po polskich warowniach.

Kamil Bazelak na Zamku Królewskim w Inowłodziu

Kamil Bazelak na Zamku Królewskim w Inowłodziu

Inowłódz jest starą wsią, która jako osada powstała w X wieku – powiedział Kamil Bazelak – Znajduje się tutaj Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego zbudowany w latach . Twierdza ta przeszła potem >na własność Jana i Abrahama Niemirów Nowodworskich herbu Nałęcz, a potem wykupił go Król Władysław Jagiełło, który rozbudował zamek. dowiedz się więcej »

Nowa domena www.bazelakzamki.pl

Powstała nowa domena strongmana i zawodnika KSW Kamila Bazelaka www.bazelakzamki.pl na której będzie można znaleźć informacje dotyczące jego pasji dotyczącej historii średniowiecza i podróży po zamkach i warowniach polskich.

Popularny „Vanderlei” zwiedził ostatnio zamki w Ogrodzieńcu, Olsztynie, Łęczycy, Mirowie, Bobolicach, Ojcowie, Pieskowej Skale, Rabsztynie, Niedzicy, Okrężniku i w wielu innych miejscach. Na stronie www.bazelakzamki.pl na bieżąco umieszczane są relacje z podróży po tych twierdzach, dlatego portal ten może być nieocenionym źródłem informacji dla każdego pasjonata średniowiecza. Zachęcamy do przeglądania!

www.bazelakzamki.pl

www.bazelakzamki.pl

Kamil Bazelak na Zamku w Smoleniu

Kamil Bazelak odwiedził kolejną warownię na szlaku Orlich Gniazd. Tym razem celem jego wędrówki stał się Zamek w Smoleniu.

Kamil Bazelak na Zamku w Smoleniu

Kamil Bazelak na Zamku w Smoleniu

-Pierwsza wzmianka historyczna na temat tego zamku pojawiła się w 1394 roku – powiedział Kamil Bazelak – Wybudowany został najprawdopodobniej przez Ottona z Piliczy w połowie XIV wieku i był siedzibą rodu Toporczyków-Pileckich. dowiedz się więcej »

Powered by ST.